Yleisötilaisuus asemakaavan muutoksesta Pursialassa 9.11.

Mikkelin kaupungin logo.

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee puhtaan P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitosta Pursialaan. Kohde sijaitsee osoitteessa Pursialankatu 28.

Sitä koskeva asemakaavan muutos (Pursialankatu 28 Ren-Gas) on tullut vireille 27.9.2023. Hankkeen edellyttämä ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA) on parhaillaan vireillä ja sitä hoitaa Etelä-Savon ely-keskus.

Asemakaavamuutosta ja YVA-prosessia koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään järjestään 9.11.2023 kello 18–20 Mikkelin kaupungintalon kaupunginvaltuuston istuntosalissa, osoitteessa Raatihuoneenkatu 8–10. Mukana ovat Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon ely-keskuksen ja yrityksen edustajia.

Linkit
Kaavamuutos
YVA-prosessi