Palvelut

Pursialankatu 28 Ren-Gas (1018)

Mikkelin kaupungin 15. kaupunginosan (Pursiala) asemakaavan muutos REN-GAS


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: REN-GAS
  • Kaavatunnus: 1018
  • Kaavan MliDnro: 2023-1968
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p. 050 3117230, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Nordic Ren-Gas Oy:n suunnitteleman uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä tuottavan, Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteuttaminen. Kaavoituksen kanssa rinnan on tekeillä ympäristövaikutusten arviointi -prosessi (YVA), jossa arvioidaan laitoksen soveltuvuutta alueelle. Lounaisella alueella osoitteessa Pursialankatu 11 tavoitteena on sähköaseman toteutuksen lisäksi myös kasvattaa tontin rakennusoikeutta teollisuusyritysten tarpeisiin.

Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitoksen alueella asemakaava päivitetään vastaamaan nykyisiä maankäytön tavoitteita ja toteutunutta tilannetta. Lastaajankadun loppuosa on liitetty erillisellä toimituksella voimalan kiinteistöön ja asemakaava päivitetään vastaamaan toteutunutta tilannetta.


YVA-prosessi

Samaan aikaan asemakaavamuutoksen kanssa on vireillä Nordic Ren-Gas koskeva YVA-prosessi.
Lisätietoja www.ymparisto.fi/NordicRenGasMikkeliYVA


YLEISÖTILAISUUS

Asemakaavamuutosta ja YVA-prosessia koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään 9.11.2023 klo 18.00 – 20.00 Mikkelin kaupungintalon kaupunginvaltuuston istuntosalissa Raatihuoneenkatu 8-10. Mukana ovat kaupungin, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja yritysten edustajia.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Yleisötilaisuus 9.11.2023
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikaa jatkettu 27.11.2023 klo 15:00 asti.
  • Asemakaavan muutos vireille 27.9.2023