Palvelut

Valmistelevat työt tontilla

Valmistelevat työt tontilla

Ennen luvan lainvoimaisuutta, saa kiinteistöllä aloittaa valmistelevien töiden tekeminen MRL 149 d §:n mukaisesti. Kaivamista, louhimista, puiden kaatamista ja muita näihin verrattavia valmistelevia töitä voidaan tehdä ennen rakennustyön aloittamista, kunhan noudatetaan maisematyöluvassa säädettyä. Maisematyöluvan tarve määritellään MRL 128 §:ssä.

Puiden kaataminen rakennuspaikalta on sallittu Mikkelin kaupungin puunkaato-ohjeen mukaisesti, muutoin puita ei saa kaataa rakennuspaikalta, ennen kun lupa on saanut lainvoiman.
 Tonttipuiden kaataminen