Palvelut

Tuskun teollisuusalue (1012)

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen alue sijaitsee 20. kaupunginosassa (Tusku) ja siihen kuuluu
lisäksi myös kaavoittamatonta Vuolingon aluetta.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan nimi: Tuskun teollisuusalue
  • Kaavatunnus: 1012
  • Kaavan MliDNRO: 2023-2608
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa Tuskun teollisuusaluetta länteen noin 8 hehtaarin suuruiselle alueelle, jolle on tarkoitus muodostaa uusi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisäksi asemakaavassa ja -muutoksessa tarkistetaan Tuskun teollisuusalueen kaavalliset käyttötarkoitusmerkinnät ja rakennusoikeuksien määrät. Vuoden 2019 asemakaavaan laaditaan teknisluonteisia täydennyksiä. Tavoitteena on myös kaavoittaa etelään noin 10 hehtaarin kokoinen maatalous- ja lentokenttäalue aurinkoenergiantuotantoa varten ja osoittaa se energiahuollon korttelialueeksi.

Vuolingonkatu ja Vanhamäentie on tarkoitus osoittaa asemakaavassa katualueeksi. Kaavaprosessin yhteydessä selvitetään liikenteelliset vaikutukset, ja alueelle laaditaan hulevesijärjestelmän kuvaus.

Asemakaavahanke on tullut vireille kaupungin toimesta.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman muutos, laajennus 14.5.2024
  • Asemakaava ja asemakaavan muutos vireille 13.6.2023