Palvelut

Vuolingonkatu Tusku (1012)

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen alue sijaitsee 20. kaupunginosassa (Tusku) ja siihen kuuluu
lisäksi myös kaavoittamatonta Vuolingon aluetta.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan nimi: Vuolingonkatu Tuskku
  • Kaavatunnus: 1012
  • Kaavan MliDNRO: 2023-2608
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa Tuskun teollisuusaluetta länteen noin 8 hehtaarin suuruiselle alueelle. Alueelle on tarkoitus muodostaa uusi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisäksi asemakaavassa ja -muutoksessa tarkistetaan Tuskun teollisuusalueen kaavalliset käyttötarkoitusmerkinnät ja rakennusoikeuksien määrät. Tuoreeseen vuoden 2019 asemakaavaan laaditaan teknisluonteisia täydennyksiä.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaava ja asemakaavan muutos vireille 13.6.2023