Palvelut

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Kaikkiin rakennusluvan vaativiin kohteisiin tulee nimetä kosteudenhallintakoordinaattori, jonka pätevyyden tulee vastata rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksia. Myös toimenpideluvanvaraisiin hankkeisiin voidaan edellyttää kosteudenhallinnan toimien tekemistä, jos rakennusvalvontaviranomainen katsoo, että kosteusriskit ovat merkittäviä.

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee lisätä kosteudenhallintaselvitys, joka toimii pohjana kosteudenhallintasuunnitelmalle. Kosteudenhallinnan vaatimukset löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta linkki sekä topten-ohjeista:
Ympäristöministeriön asetus
Topten-ohjeet
Kosteudenhallintaselvitys ja/tai  -suunnitelma

Kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta vastaa vastaava työnjohtaja. Työt tulee toteuttaa kosteudenhallintasuunnitelmaa noudattaen. Tästä vastaavat kosteudenhallintakoordinaattori ja/tai vastaava työnjohtaja rakennustyön edetessä.

Kosteudenhallinnan hyväksyttävät toimintamallit on kosteudenhallintaselvityksen ja – suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen käyttämällä Kuivaketju 10 toimintamallia tai topten-ohjekortin mukaisesti.
Kuivaketju10.fi/