Palvelut

Poikkeamishakemuksen prosessi

Poikkeamishakemuksen prosessi

Poikkeamista haetaan Mikkelin kaupunkisuunnittelulta (MRL 16 §:n mukaiset suunnittelutarvealueratkaisut sekä MRL 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistaviksi kuuluvat poikkeamiset).

Valtakunnallisena tavoitteena on, että 80% poikkeamislupahakemuksista käsiteltäisiin alle kuudessa kuukaudessa.

Poikkeamisen hakeminen laskutetaan Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen taksan mukaisesti.
Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen maksut 2021

Poikkeuslupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi – palvelun kautta, kohdasta: Poikkeamisen hakeminen.

Lupapiste

Lupapiste, ohje

Rakennusvalvonta/lupapiste

Hakemus ja karttaliitteet

Poikkeamislupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Mikkelin kaavat ja kaavamääräyksen löytyvät osoitteesta: Kartat/Mikkeli . Kartta-aineiston saamisessa sinua auttavat kaupungin Maaomaisuuspalvelut-yksikkö tai haja-asutusalueella Maanmittauslaitos.

Tarvittaessa hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Paperihakemuksen käsittelystä aiheutuvat mahdolliset lisäkulut laskutetaan rakennusvalvonnan taksan  mukaisesti.

Paperisia hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelun toimistosihteeriltä. Hakemuksesta tulee ilmetä mm. rakennuksen käyttötarkoitus, koko, tieyhteydet sekä ne erityiset syyt, joilla hakija haluaa perustella hakemustaan.

Naapureiden kuuleminen

Naapureina pidetään yleensä rakennuspaikan viereisten sekä suoraan ja vinoittain vastapäätä (n. 200 m etäisyydellä kadun, tien tai kapean vesistön yli) olevien tonttien/rakennuspaikkojen omistajia tai haltijoita. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi hakijan tulisi itse suorittaa kaikkien naapureiden kirjallinen kuuleminen. Kuulemislomakkeet tulee skannata ja lisätä Lupapisteeseen PFD/A-muodossa. Jos tiedossa on naapureiden sähköpostiosoitteet, voi naapuri kuulemisen tehdä myös sähköisesti Lupapisteessä.

Viranomainen voi kuulla naapurit viran puolesta, tästä laskutetaan  rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.
Maankäyttö- ja kaupunkirakenteen maksut 2021

Naapurin kuulemislomakkeita sekä ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta.

Tarvittavat liitteet

Tarvittavat liitteet tallennetaan Lupapisteeseen PDF/A –muodossa.

Hakemukselle tulee lisätä aina

 • Asemapiirros 1:200, 1:500, (1:1000) 
 • Kerrosalalaskelma
 • Selvitys naapureiden kuulemisesta 
 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (lainhuutotodistus tai kauppakirja, vuokrasopimus, lahjakirja tms.). Selvitystä rakennuspaikan hallinnasta ei tarvitse toimittaa, mikäli lainhuuto- tai vuokraoikeustodistus on kiinteistötietojärjestelmästä saatavilla ajantasaisena.

Hakemukselle tulee lisätä pyydettäessä tai tarvittaessa:

 • Valtakirja
 • Asema-, ranta-asema- ja yleiskaava-alueella ote kaavasta (karttakopiot saatavissa kaupungin Maaomaisuuspalvelut –yksiköstä, Maaherrank. 9 – 11, 3. kerros)
 • Muulla alueella rekisteri kartta 1:10 000  ja tarvittaessa tilan lohkomiskartat karttakopiot on saatavissa Maanmittauslaitoksen Mikkelin palvelupisteestä Jääkärinkatu 14 (PL69), Mikkeli 50100 puh. 029 530 1110
 • Kiinteistörekisteriote. Karttakopiot on saatavissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteestä

   

  Hakemuksen jättäminen

  Kun hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet, voit jättää hakemuksen vireille Lupapisteessä.

  Paperinen hakemus toimitetaan:
  kaupunkisuunnitteluun
  toimistosihteeri Kirsi Avelin
  040 129 4792
  etunimi.sukunimi(@)mikkeli.fi