Rantarakentaminen

Ranta-alueiden rakentamista ohjataan kaavoin ja rakennusjärjestyksen määräyksin. Jos ranta-alueelle ei ole laadittu kaavaa, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksellä.

Poikkeuksena on rantasaunan rakentaminen rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus. Haja-asutusluonteista rantarakentamista ohjataan rantayleiskaavalla ja ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on yleensä maanomistajan teettämä kaava.

Jos ranta-alueelle ei ole laadittu kaavaa, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa. Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentamisoikeus on riippuvainen rannan laadusta, muodosta ja ranta-alueen edessä olevasta vapaasta vesistönäkymästä.

Rakennusjärjestyksessä ja kaavoissa on säädetty muun muassa rakennusten sijoittamisesta ja sopeutumisesta ympäristöön.

Rakennusoikeuden määrittäminen

Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  Rantarakentamisoikeus on riippuvainen rannan laadusta, muodosta ja ranta-alueen edessä olevasta vapaasta vesistönäkymästä.

Rakennusoikeuden mitoitus

Rakentamiseen oikeuttava mitoittava rantaviiva muunnetaan todellisesta rantaviivasta vähentämällä rantaviivan pituudesta kapeiden lahtien ja niemien osuudet sovituin kertoimin. Mitoituksena käytetään suurilla järvillä (Saimaa, Puula ) 5 rakennuspaikka/muunnettu rantaviivakilometri. Pienimmillä järvillä käytetään mitoituslukuna 4 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri.
 

Rakennusjärjestys

Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös rakennusjärjestyksellä.  Kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaa 1.7.2017. Rakennusjärjestyksessä on säädetty muun muassa rakennusten sijoittamisesta ja sopeutumisesta ympäristöön.