Palvelut

M_itä? Nykytaiteen biennaali

M_itä? Nykytaiteen biennaali 12.6.–10.10.2021  

M_itä? Nykytaiteen biennaali on uudenlainen kahden vuoden välein toistuva nykytaiteen näyttelykokonaisuus Itä-Suomessa. Kyseessä on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen sekä Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseoiden kesken toteutettu nykytaiteen laaja näyttelyprojekti. Ensimmäinen M_Itä? Nykytaiteen biennaali oli esillä Kuopion taidemuseossa 2019 – 2020. Mikkelin 2021 biennaalin jälkeen kolmas biennaali järjestetään Joensuun taidemuseossa 2023. Joensuun jälkeen kierros jatkuu uudestaan Kuopiosta vuonna 2025.

M_itä?-biennaalin pohjana on aluetaidenäyttelyperinne, mutta ei vanhaa elvyttäen. Biennaalin ideana on yhteistyöhön, vuoropuheluun ja mentorointiin pohjautuva kuratointi, joka tähtää linjakkaaseen nykytaiteen näyttelyyn, nostamalla esiin ammattimaisesti tuotettua ”lähitaidetta” ja taiteilijoita. Yleisölle biennaali tarjoaa kattavan kuvan itäsuomalaisesta nykytaiteesta. Biennaali on dynaaminen, ajassa kiinni oleva näyttelykonsepti, joka uudistuu ja kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa alueen taidemuseoiden, taiteilijaseurojen, taiteilijoiden ja yleisön kanssa.

Mikkelin M_itä? Nykytaiteen biennaaliin haettiin teosehdotuksia teemalla paras mahdollinen maailma Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan taiteilijoilta. Teosehdotuksia tuli 65 taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä. Näyttelyn kuraattori taiteilija Jani Leinonen valitsi yhdessä yhteistyömuseoiden kuraattoreiden kanssa 12 taiteilijaa/taiteilijaryhmää Mikkelin biennaaliin. Teosehdotukset vastasivat hyvin kuraattori Leinosen asettamaan haasteeseen kuvitella unelmien todellisuus ilman rajoituksia. Teoksista osa on esillä kaupunkiympäristössä.

Biennaalin teema on entistä ajankohtaisempi juuri nyt, kun tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Dystooppisten tulevaisuuskuvien vastapainoksi kaipaamme utooppista ulottuvuutta, maailmaa missä ongelmille on keksitty ratkaisut. Taide itsessään on arvokas asia, joka tekee maailmasta paremman. Ja kääntäen, myös taide tarvitsee utopioita toimiakseen.

M_itä? Nykytaiteen biennaalin virallisille nettisivuille pääset tästä linkistä

Teosten sijoituspaikat löytyvät täältä.