Palvelut

Haukivuori keskustie (996)

Asemakaavan muutos / Haukivuoren keskustie  


TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Haukivuoren keskustie
 • Kaavatunnus: 996
 • Kaavan MliDNRO: 2019-806
 • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p.  050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen asuin- ja liiketoiminnalle sekä rakennusoikeuksien tarkistaminen täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tukea Haukivuoren keskustan kehittymistä vetovoimaiseksi 2019 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta.

Pääroolissa on Haukivuoren ydinkeskusta, johon tavoitteena on kaavoittaa edellytykset laadukkaan ympäristön ja sujuvan liikkumisen toteuttamiselle. Tavoitteena on huomioida eri ikäryhmät ja eri liikkumismuodot.


KAAVA-AINEISTO


  SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.12.2023 §140
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 4.12.2023 §382
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 15.2.-17.3.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.2.2023 §47
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 17.1.2023 §7
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt alustavasti 31.5.2021 § 209
  • Kaupunkiympäristölautakunta hyväksynyt 25.5.2021 § 79
  • Asemakaavan muutos vireille 2.12.2020