Palvelut

Pientalotontit

TONTTIHAKUPALVELU

Mikkelin kaupungilla on vapaita pientalotontteja kaikissa isoimmissa taajamissa. Uusien, vuosittain hakuun tulevien tonttien lisäksi kaupungilla on runsaasti jatkuvasti haettavia tontteja.

Kaupunki tarjoaa tontteja asumiseen sekä teollisuuden ja liiketoiminnan tarpeisiin. 

Pientalotontit

Toimintaohjeet

Ensimmäistä kertaa haussa olevia tontteja haetaan niiden hakuaikana, ja ensimmäisestä hausta ilman varausta jääneet tontit ovat jatkuvasti haettavissa. Tonttia haetaan sähköisellä tonttihakemuksella.

Vapaana olevia pientalotontteja voi tarkastella täällä.

Omakotitonttien varaamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu ja varausaika on puoli vuotta. Varaus on mahdollista uusia kerran, tällöin varausmaksu laskutetaan uudelleen.

Varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnassa tai tonttia vuokrattaessa. Tontin vuosivuokra laskutetaan yhdessä tai kahdessa erässä.

 

Tontin vuokraoikeuden muutos

Vuokraoikeuden siirron kirjaamista haetaan Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa oikeuden siirrosta.

Tämän lisäksi luovutuksensaaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille uudet yhteystiedot tontinvuokran laskutusta varten yhden kuukauden kuluttua siirrosta.

Kaupunki ei jaa laskuja hallintaoikeuksien suhteessa, eli mikäli luovutus on tehty kesken laskutuskauden, tästä laskun maksusta sopivat luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) keskenään.

Vuokraoikeuden muutostiedot voi lähettää kaupungille sähköisellä lomakkeella.