Luonto ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Kunta osallistuu luonnonsuojelulain valvontaan yhdessä alueellisen ELY-keskuksen kanssa sekä kerää ja välittää tietoa kunnan alueella olevista arvokkaista luontokohteista.

Toimintaohjeet

Voit hakea luonnonmuistomerkin rauhoittamista vapaamuotoisella hakemuksella. Lisätietoja hakemiseen saat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimipisteistä. Yhteystiedot löytyvät Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen kotisivuilta.

Luontoraportit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on koonnut raportteja oman toimialueensa kuntien arvokkaista luontokohteista, joita ovat Natura 2000 –alueet, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, luonnonsuojelualueet, suojellut luontotyypit, luonnonmuistomerkit ja arvokkaat lajiesiintymät. Luontotietoja löytyy myös muiden toimijoiden kokoamista raporteista. Raportit on ladattavissa pdf:nä.

Mikkelin luontoraportti 2009
Mäntyharjun luontoraportti 2010
Pertumaan luontoraportti 2010
Metso-kohteiden loppuraportti 2011
Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma 2016 (Metsähallituksen julkaisu)


Luonnonmuistomerkit


Mikkelin seudun luontoretkeilykohteita


Urpolan luonnonsuojelualue


Vieraslajit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715 /
hanna.pasonen@mikkeli.fi