Palvelut

Huoneistoremontit osakehuoneistossa

Huoneistoremontit osakehuoneistossa

Osakehuoneiston korjaus ja laajennustyöt on aina ensi sovittava taloyhtiön kanssa. Luvanvaraisissa osakehuoneiston korjaus- ja muutostöissä luvan hakijaksi on aina kirjattava taloyhtiö, jolloin taloyhtiön nimenkirjoittajan on oltava osapuolena sähköisellä lupahakemuksella. Jos taloyhtiö on antanut valtakirjan luvanhakemiseen, ei taloyhtiön nimenkirjoittajan tarvitse kirjautua osapuoleksi lupahakemukselle. Allekirjoitettu valtakirja liitetään Lupapisteeseen.

Rakennus- tai toimenpideluvan vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden muutostyöt, laajamittaiset remontit, saunan tai muun märkätilan rakentaminen, huoneiston käyttötarkoituksen muutos, huoneistojen yhdistäminen, parvekkeen tai terassin lasittaminen (tietyin ehdoin), terassirakenteet sekä aitaaminen.

Osakehuoneistojen lupahakemuksen liitteeksi lisätään aina muiden suunnitelmien lisäksi:

  • kaupparekisteriote (josta selviää nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö)
  • hallituksen pöytäkirjaote, jossa on sovittu hankkeen toteuttamisesta ja luvan hakemisesta
  • (valtakirja, jos nimenkirjoitusoikeuden omaava valtuuttaa esim. osakkeen omistajan hoitaman lupahakemuksen itsenäisesti. Muussa tapauksessa nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön on kirjauduttava myös lupahakemukselle).

Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.