Ilmasto

Ilmastopolku on Mikkelin seudun kuntien ilmastotekojen tietopankki. Mukana ilmastopolussa ovat Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Ilmastopolun esimerkkien lisäksi seudulla tehdään paljon muutakin ilmaston hyväksi. Kaikissa mukana olevissa kunnissa on tuore ilmasto-ohjelma, jossa on sovittu ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteista ja toimenpiteistä. Ilmastopolku tuo esille paloja siitä työstä, mitä seudullamme tehdään. Polulle on valittu ilmastotekoja niin, että siltä löytyy monipuolisesti erilaisia tekoja energiantuotannosta  ilmastokasvatukseen.

Mikkelin kaupungilla on uusi ilmasto-ohjelma

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 – hankkeessa (EAKR) on laadittu ilmasto-ohjelmat seuraaviin Mikkelin seudun kuntiin: Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten ja Mikkelin seudun ilmastohankkeiden (Hiilivapaa Etelä-Savo ja Päästötön liikenne Mikkelin seudulla) kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntalaisille, päättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja verkkokyselynä toteutettu ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.

Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021. Se määrittelee kaupungin ilmastotavoitteet ja se sisältää myös kaupungin ilmastotyötä ohjaavia toimenpiteitä. Ohjelma on laadittu vuosille 2022–2035. Ilmasto-ohjelman päätavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 70 % vuoden 1990 tasosta ja hiilineutraalius syntyy siitä, että alueen hiilinielut kattavat vähintään loput 30 % päästöistä. Ohjelman muut keskeiset tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Kaupunki seuraa ilmasto-ohjelman tavoitteiden etenemistä vuosittain ja ohjelmasta laaditaan valtuustokausittain väliraportti. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.

Mikkelin ilmasto-ohjelma 2022-2035
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöjen laskentatulokset keväällä 2022


Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän päästölaskentajärjestelmän viimeisimmät kuntakohtaiset päästölaskentatulokset ovat valmistuneet keväällä 2022. Laskenta on toteutettu Hinku (=Hiilineutraali kunta -verkosto) -laskentasääntöjen mukaan, ja on tarkoitettu kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan. Tällä hetkellä laskentatiedot kattavat vuodet 2005-2020.

Mikkelissä kokonaispäästöt ovat laskeneet vuodesta 2005 lähtien yhteensä 37 %. Kuntia on mahdollista vertailla hiilidioksidiekvivalenttina ilmoitettujen asukaskohtaisten päästöjen avulla. Mikkelin seudun kunnista pienimmät asukaskohtaiset päästöt ovat Mikkelissä (5.3 t CO2 ekv. /as vuonna 2020) ja suurimmat Juvalla (12.2 t CO2 ekv. /as vuonna 2020) ja Pertunmaalla (11.1 t CO2 ekv. /as vuonna 2020). Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaiset päästöt keskimäärin ovat 5.7, Hinku-verkostoon kuuluvien kuntien 5.1 ja Etelä-Savon kuntien 6.8 t CO2 ekv. / as.

Laskennan tuloksia voi tarkastella hiilineutraalisuomi-sivustolta.

Mikkelin ilmasto- ja energiastrategia vuosille 2010-2020
Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2015
Mikkelin ilmastotyön tilannekuva 2020
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti 2009-2020
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti 2009-2019 (ennakko 2020)
Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt, CO2-raportti 2023

Vanhat raportit: CO2-raportti 2009-20182009-20162009-2015,  2009-20142009-20132009-2017Maankäyttösektorin päästöt & nielut 2010-2014

KULMA-hankkeessa selvitettiin mikkeliläisten kulutuksen hiilijalanjälki.

Muiden Mikkelin seudun kuntien kasvihuonepäästöt 2018 (ennakko 2019):

Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi
Mäntyharju
Pertunmaa
Puumala

Lisää tietoa ilmastoasioista voit lukea CO2-raportti sivustolta.

Kaikkien Suomen kuntien ja alueiden Hinku-laskennan mukaiset päästöt. Hinku-laskenta poikkeaa hieman CO2-raportin laskennasta.