Palvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

 • perustat uutta elintarvikehuoneistoa tai elintarvikehuoneistossa toiminnanharjoittaja vaihtuu
 • suunnittelet elintarviketilojen muuttamista tai korjaamista
 • haluat valittaa elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikkeita käsittelevästä yrityksestä
 • tarvitset neuvoa tai opastusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai epäilet kaivoveden laatua
 • perustat uutta kuntosalia, kauneus- tai jalkahoitolaa
 • epäilet asunnon kosteusvauriota tai muun tekijän aiheuttamaa terveyshaittaa
 • haluat tietoja elintarvikkeessa tai asunnossa tavatusta tuhohyönteisestä

Ota yhteyttä eläinlääkäriin, kun esimerkiksi:

 • tarvitset peruseläinlääkintäpalveluja
 • epäilet eläinten huonoa kohtelua
 • tarvitset ohjausta tai neuvontaa eläintautien ehkäisyyn tai valvontaan

Ajankohtaista


23.10.2023

Ympäristöterveydenhuolto mukana valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä

Ympäristöterveydenhuollossa on avoinna asiakastyytyväisyyskysely. Kysely on suunnattu kaikille ympäristöterveydenhuollon asiakkaillemme.

Kyselyn tarkoitus on antaa työkaluja toimintamme laadun ja asiakaspalvelumme kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Asiakastyytyväisyyskysely on osa valtakunnallista ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmää.

Ympäristöterveyden tehtäviin kuuluu huolehtia ihmisen terveyteen vaikuttavan elinympäristön valvonnasta sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Ympäristöterveys vastaa muun muassa elintarvikevalvonnasta, asumisterveyden, tupakkalain ja veden laadun valvonnasta sekä eläinsuojelusta ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta palvelujen kehittämiseen!

Kyselyyn vastaaminen kestään noin 5 min. Vastausaikaa on joulukuun 2023 loppuun asti.

Linkki kyselyyn: Asiakastyytyväisyyskysely 2023

Palaute koskee valvontayksikköä/aluetta Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

_________________________________________________________

19.10.2023

Ilmoita rottahavainnosta

Voit ilmoittaa rottahavainnoista ilmoituslomakkeen kautta. Merkitse lomakkeeseen havaintopäivämäärä, kellonaika sekä rottien ja havaintojen määrä. Kartan voi kohdistaa havaintopaikkaan siirtämällä ja lähentämällä karttaa tai hakemalla osoitteella. Sen jälkeen sijainnin voi merkitä karttaa klikkaamalla. Kartalle tulee sininen merkki osoittamaan havaintopaikan. Lomakkeelle voi jättää myös vapaamuotoisen kuvauksen tilanteesta sekä lisätä kuvan.

Ilmoittamispalvelun kautta havainnot saadaan paikkatietona, mikä mahdollistaa ilmoitusten tarkastelun helposti.


19.1.2023

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut haluaa muistuttaa käyttöveden oikeista lämpötiloista.

Energiansäästötoimenpiteenä ei tule käyttää lämpimän käyttöveden lämpötilan alentamista, sillä se voi johtaa legionellapitoisuuden kasvuun vesijärjestelmässä. Legionellabakteerille suotuisa lämpötila on 20–45°C, joten sen kasvun ehkäisemiseksi kiinteistöjen talousveden tulisi olla riittävän kylmää (alle 20°C) ja lämpimän käyttöveden riittävän kuumaa (vähintään 55°C) koko järjestelmässä. Lisäksi pitkään käyttämättä olleissa kiinteistöissä vettä tulisi juoksuttaa ennen sen käyttämistä, jotta putkistoissa seissyt vesi vaihtuu. Lisätietoja asiasta esim. https://www.valvira.fi/-/kiinteiston-omistajan-on-otettava-huomioon-legionellabakteerin-riski-energiansaastossa-muistettava-maltillisuus26.6.2022

Yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista

Tapahtumajärjestäjän hyvissä ajoin hakemilla luvilla ja ilmoituksilla vaikutetaan tehokkaasti ennalta tapahtuman onnistumiseen. Vastuullinen tapahtumanjärjestäjä ottaa huomioon kaikki tapahtuman ympäristövaikutukset ja yleisön terveysturvallisuuden. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut yleisötilaisuuden järjestäjälle muistilistan tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen


15.6.2022

Tupakkalakiin muutoksia- tupakointikieltoja laajennettu

Tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja on laajennettu koskemaan mm. leikkipaikkoja, yleisiä tilaisuuksia ja yleisiä uimarantoja. Muutoksella suojataan väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevien laajennusten tavoitteena on myös ehkäistä tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Uudistunut laki astui voimaan 1.5.2022. Lisätietoa erillisestä liitteestä: Tupakointikieltoja koskeva tiedote -Mikkelin seudun ympäristöpalvelut


20.12.2021

Norovirus

Kalikiviruksiin kuuluva norovirus on merkittävä aikuisten ja lasten vatsatautien aiheuttaja. Norovirusten aiheuttamia yksittäisiä epidemioita havaitaan läpi vuoden, mutta varsinainen epidemiakausi on joulu‒toukokuussa.

Tartunnan saanut voi erittää virusta ulosteeseen jo muutamaa tuntia ennen oireiden alkua. Eniten virusta erittyy 24–72 tunnin kuluttua oireiden alusta. Eritys voi jatkua jopa 1-3 viikkoa oireiden loppumisen jälkeen.

Yleisimmät oireet ovat vatsakivut, pahoinvointi ja oksentelu. Muita oireita voivat olla ripuli ja kuume. Oireet kestävät arviolta noin 12–72 tuntia. Norovirusinfektio voi olla myös oireeton.

Virukset ovat erittäin herkästi tarttuvia ja tartunta voi tapahtua:

 • suoraan henkilöstä toiseen
 • viruksilla saastuneen veden tai elintarvikkeiden välityksellä
 • viruksella saastuneiden kosketuspintojen kautta
 • aerosolitartuntana oksenteluun liittyen.

Norovirus voi säilyä desinfioimattomilla pinnoilla useita vuorokausia infektoimiskykyisenä huoneenlämmössä. Esimerkiksi oksennuksen tahraamassa matossa norovirus saattaa säilyä jopa 12 vuorokautta.

Norovirus-tartuntojen ehkäiseminen

Voit ehkäistä noroviruksen tarttumista seuraavilla toimilla:

 • Pese kädet huolellisesti saippualla ja kuivaa kädet hyvin kertakäyttöpyyhkeellä. Käsienpesu on tärkeää erityisesti WC-käynnin ja vaipanvaihdon jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa.
 • Pese hyvin vihannekset ja hedelmät ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä.
 • Kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan.
 • Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta.
 • Vaihda likaantuneet vaatteet ja vuodevaatteet välittömästi ja pese ne kuumalla vedellä.

Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulisi olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen. Lisäksi on huomioitava elintarviketyöntekijän perheen sisäiset sairastumiset.

Hyödylliset linkit:

THL:n kotisivu noroviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/norovirus

Toimenpideohje norovirus-tartuntojen ehkäisemiseksi: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102997/2007c05.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja:

Elintarviketyöntekijät ja henkilöt, jotka eivät pärjää oireidensa kanssa pyydetään ottamaan yhteyttä Essoten päivystysapuun puh. 116 117.

Elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen terveystarkastajiin.


Hyödyllisiä linkkejä

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa.

Terveydensuojelujärjestys


Valvontasuunnitelmat 2022

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Elintarvikelain valvontasuunnitelma

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelma

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma

Eläinlääkääkintähuollon valvontasuunnitelma


Valvontasuunnitelmat 2021

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Elintarvikelain valvontasuunnitelma

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelma

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma

Eläinlääkääkintähuollon valvontasuunnitelma


Valvontasuunnitelmien toteumat 2021

Ympäristöterveydenhuollon toteutuma

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuma

Terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman toteuma

Tupakka- ja lääkelakien mukaisen valvontasuunnitelman toteutuma

Eläinlääkintähuollon toteuma

Terveysvalvonnan
yhteystiedot

Terveysvalvonta on pääsääntöisesti etätöissä.

Pyydämme asiakkaita asioimaan sähköisesti tai olemaan yhteydessä puhelimitse.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Mäntyharjun toimipaikka
Sairaalantie 5
52700 Mäntyharju

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Terveystarkastajien yhteinen sähköposti terveystarkastajat@mikkeli.fi

HENKILÖKUNTA 

Terveysvalvonnan johtaja
Maria Tirkkonen

puh. 040 129 5120
maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Toimistosihteeri
Mervi Lautsilta

(tavoitettavissa ma-pe klo 13-15)
puh. 040 193 8141
mervi.lautsilta@mikkeli.fi

Terveystarkastaja 
Nina Gynther

puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

 • Elintarvikevalvonta

Terveystarkastaja
Jarno Laitinen

puh. 0400 818 942
jarno.laitinen@mikkeli.fi

 • Asumisterveys ja asunnontarkastukset

Terveystarkastaja
Lasse Lähde 

puh. 044 794 5560
lasse.lahde@mikkeli.fi

 • Sosiaalihuollon yksiköt
 • Päiväkodit ja koulut
 • Majoitustoiminta
 • Tuhoeläimet
 • Tatuointiliikkeet
 • Liikuntatilat
 • Kauneushoitolat
 • Talous- ja uimavesi

Terveystarkastaja
Marko Nyyssönen

puh. 044 794 5330
marko.nyyssonen@mikkeli.fi

 • Talous- ja uimavesi
 • Asumisterveys ja asunnontarkastukset
 • Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvat

Terveystarkastaja
Noora Pesonen
puh. 044 794 4703 noora.pesonen@mikkeli.fi

 • Elintarvikevalvonta

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen
puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

 • Elintarvikevalvonta

Terveystarkastaja
Sanna Toivanen

puh. 044 794 4707
sanna.toivanen@mikkeli.fi

 • Sosiaalihuollon yksiköt
 • Majoitustoiminta
 • Liikuntatilat
 • Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvat