Palvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi:

 • perustat uutta elintarvikehuoneistoa tai elintarvikehuoneistossa toiminnanharjoittaja vaihtuu
 • suunnittelet elintarviketilojen muuttamista tai korjaamista
 • haluat valittaa elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikkeita käsittelevästä yrityksestä
 • tarvitset neuvoa tai opastusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai epäilet kaivoveden laatua
 • perustat uutta kuntosalia, kauneus- tai jalkahoitolaa
 • epäilet asunnon kosteusvauriota tai muun tekijän aiheuttamaa terveyshaittaa
 • haluat tietoja elintarvikkeessa tai asunnossa tavatusta tuhohyönteisestä

Ota yhteyttä eläinlääkäriin, kun esimerkiksi:

 • tarvitset peruseläinlääkintäpalveluja
 • epäilet eläinten huonoa kohtelua
 • tarvitset ohjausta tai neuvontaa eläintautien ehkäisyyn tai valvontaan

Pyydämme asiakkaita asioimaan sähköisesti tai olemaan yhteydessä puhelimitse.

Ympäristöterveydenhuollon yhteystiedot


Ajankohtaista 10.1.2024

Norovirus

Kalikiviruksiin kuuluva norovirus on merkittävä aikuisten ja lasten vatsatautien aiheuttaja. Norovirusten aiheuttamia yksittäisiä epidemioita havaitaan läpi vuoden, mutta varsinainen epidemiakausi on joulu‒toukokuussa.

Tartunnan saanut voi erittää virusta ulosteeseen jo muutamaa tuntia ennen oireiden alkua. Eniten virusta erittyy 24–72 tunnin kuluttua oireiden alusta. Eritys voi jatkua jopa 1-3 viikkoa oireiden loppumisen jälkeen.

Yleisimmät oireet ovat vatsakivut, pahoinvointi ja oksentelu. Muita oireita voivat olla ripuli ja kuume. Oireet kestävät arviolta noin 12–72 tuntia. Norovirusinfektio voi olla myös oireeton.

Virukset ovat erittäin herkästi tarttuvia ja tartunta voi tapahtua:

 • suoraan henkilöstä toiseen
 • viruksilla saastuneen veden tai elintarvikkeiden välityksellä
 • viruksella saastuneiden kosketuspintojen kautta
 • aerosolitartuntana oksenteluun liittyen.

Norovirus voi säilyä desinfioimattomilla pinnoilla useita vuorokausia infektoimiskykyisenä huoneenlämmössä. Esimerkiksi oksennuksen tahraamassa matossa norovirus saattaa säilyä jopa 12 vuorokautta.

Norovirus-tartuntojen ehkäiseminen

Voit ehkäistä noroviruksen tarttumista seuraavilla toimilla:

 • Pese kädet huolellisesti saippualla ja kuivaa kädet hyvin kertakäyttöpyyhkeellä. Käsienpesu on tärkeää erityisesti WC-käynnin ja vaipanvaihdon jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa.
 • Pese hyvin vihannekset ja hedelmät ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä.
 • Kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan.
 • Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta.
 • Vaihda likaantuneet vaatteet ja vuodevaatteet välittömästi ja pese ne kuumalla vedellä.

Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulisi olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen. Lisäksi on huomioitava elintarviketyöntekijän perheen sisäiset sairastumiset.

Lisätietoja:

Elintarviketyöntekijät ja henkilöt, jotka eivät pärjää oireidensa kanssa pyydetään ottamaan yhteyttä Etelä-Savon hyvinvointialueen päivystysapuun puh. 116 117.

Elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen terveystarkastajiin.

Kansanterveyslaitos: toimenpideohje norovirus-tartuntojen ehkäisemiseksi


19.10.2023

Ilmoita rottahavainnosta

Voit ilmoittaa rottahavainnoista ilmoituslomakkeen kautta. Merkitse lomakkeeseen havaintopäivämäärä, kellonaika sekä rottien ja havaintojen määrä. Kartan voi kohdistaa havaintopaikkaan siirtämällä ja lähentämällä karttaa tai hakemalla osoitteella. Sen jälkeen sijainnin voi merkitä karttaa klikkaamalla. Kartalle tulee sininen merkki osoittamaan havaintopaikan. Lomakkeelle voi jättää myös vapaamuotoisen kuvauksen tilanteesta sekä lisätä kuvan.

Ilmoittamispalvelun kautta havainnot saadaan paikkatietona, mikä mahdollistaa ilmoitusten tarkastelun helposti.


19.1.2023

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut haluaa muistuttaa käyttöveden oikeista lämpötiloista.

Lämpimän käyttöveden lämpötilan alentamista ei tule käyttää energiansäästötoimenpiteenä, sillä se voi johtaa legionellapitoisuuden kasvuun vesijärjestelmässä. Legionellabakteerille suotuisa lämpötila on 20–45°C, joten sen kasvun ehkäisemiseksi kiinteistöjen talousveden tulisi olla riittävän kylmää (alle 20°C) ja lämpimän käyttöveden riittävän kuumaa (vähintään 55°C) koko järjestelmässä. Lisäksi pitkään käyttämättä olleissa kiinteistöissä vettä tulisi juoksuttaa ennen sen käyttämistä, jotta putkistoissa seissyt vesi vaihtuu.

Yhteystiedot


Ympäristöterveydenhuollon yhteystiedot

Tiedotteet


Tupakointikieltoja koskeva
tiedote

Yleisötilaisuuden järjestäjän
muistilista


Terveydensuojelujärjestys


Mikkelin seudun
ympäristölautakunta