Palvelut

Taidemuseon kokoelmat

Mikkelin taidemuseon taidekokoelmat muodostuvat seitsemästä eri kokoelmasta:

Martti Airion taidekokoelmaJohannes Haapasalon kokoelmaMikkelin kaupungin taidekokoelma | Kuvitustaiteen kokoelmaMitalikokoelmaSSP-kokoelmaHelmi Usmalan kokoelma |

Kokoelmien teokset ovat osa taidemuseon omaa näyttelytoimintaa. Teoksia lainataan muiden museoiden näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Mikkelin taidemuseo toimii väistötiloissa kauppakeskus Akselissa, jossa näyttelytoiminta koostuu ainoastaan vaihtuvista näyttelyistä. Omat kokoelmat eivät ole esillä väistötiloissa.

Kuvassa Martti Airion kokoelma esillä ns. graniittitalossa, jossa Mikkelin taidemuseo toimi vuosina 1970-2019. Kuva: Harri Heinonen.

Martti Airion taidekokoelma on suomen kielen lehtori Martti Airion vuonna 1973 testamenttaama kokoelma. Lahjoitukseen kuului huomattava taidekokoelma, itämaisia mattoja, antiikkihuonekaluja ja -esineitä. Testamentti kattoi koko Airion omaisuuden. Taidekokoelma koostuu suomalaisesta taiteesta 1870-luvulta 1970-luvulle. Kokoelman painopiste on suomalaisessa jälki-impressionismissa ja ekspressionismissa. Kokoelmaa on kartutettu vuoden 1974 jälkeen, joten siihen kuuluu nykyisin teoksia myös 1980-luvulta. Kokoelmaan hankitaan siihen luontevasti liittyviä teoksia määrärahojen sallimissa puitteissa.

Vuonna 2018 Martti Airion taidekokoelmasta julkaistiin teos Taide on minun matkani –  Martti Airion taidekokoelma. Taide on minun matkani esittelee kattavasti Martti Airion taide- ja antiikkikokoelman ja piirtää myös kuvan Airiosta henkilönä ja keräilijänä sekä kertoo keräilyn filosofiasta, psykologiasta ja kulttuurihistoriasta. Teos on myynnissä Mikkelin taidemuseon, Päämajamuseon ja Suur-Savon museokaupoissa hintaan 38 €.

Lue lisää teoksesta Kustannusosakeyhtiö Parvsin sivulta

Johannes Haapasalon kokoelma koostuu taiteilijan testamenttilahjoituksesta, joka käsittää veistoksia sekä luonnoksia ja piirroksia 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Kokoelmaa kartutetaan harkinnanvaraisesti.

Mikkelin kaupungin taidekokoelma koostuu pääasiassa suomalaisesta kuvataiteesta 1800-luvulta tähän päivään. Kokoelman aktiivinen kerääminen alkoi 1960-luvulla. Osa kokoelman teoksista on tullut lahjoituksina. Kokoelmaa kartutetaan vuosittain nykytaiteen teoksilla. Hankintoja tehdessä painotetaan Etelä-Savossa toimivien ja lähtöisin olevien taiteilijoiden tuotantoa. Kaupungin taidekokoelmasta suurin osa on sijoitettu kaupungin eri toimitiloihin.

Kuvitustaiteen kokoelman alkuna on vuonna 1987 aloitettu kuvitustaiteen näyttelytoiminta. Kokoelmaa pyritään kartuttamaan vuosittain suomalaisella kuvitustaiteella. Osa kokoelman teoksista on tullut lahjoituksina.

Mitalikokoelman pohjana ovat Suur-Savon museon kokoelmiin kuuluneet Suur-Savon museoyhdistykseltä periytyneet vanhat, 1800-luvun mitalit ja kaupungille lahjoitetut taidemitalit, jotka luetteloitiin yhdeksi kokoelmaksi 1980-luvulla. Taidemitalit ovat pääasiassa henkilö- ja tapahtumamitaleja 1960-luvulta 2000-luvulle. Kokoelmaa kartutetaan harkinnanvaraisesti.

SSP-kokoelma on Valtion vakuusrahaston omistama niin sanottu Suomen Säästöpankkien tallennuskokoelma. Mikkelin taidemuseoon on talletettu Etelä-Savon alueen Säästöpankkien kokoelmista 106 teosta suomalaista kuvataidetta. Pääpaino on alueen taiteessa. Kokoelmaa ei kartuteta.

Helmi Usmalan kokoelma. Vuonna 2005 Halosten museosäätiö lahjoitti Mikkelin kaupungille Helmi Usmalan kokoelman. Se koostuu mikkeliläisen Helmi Kaarin Usmalan taideteoskokoelmasta ja muusta aineistosta. Kokoelmaan kuuluu noin 2000 Usmalan omaa teosta; vesi- ja öljyvärimaalauksia sekä tussipiirroksia.