Palvelut

Tarkistuskäynnit puiden kaatamiseksi

Tontilta tai rakennuspaikalta puiden kaataminen, kun edellytetään viranomaisen suorittama toimenpiteen vähäisyyden arviointi (maksullinen).

  • Yksittäiselle piha-alueelle ei jää enää kolmea kappaletta puita.
  • Halutaan kaataa puita enemmän kuin viisi
  • Kun kohdan 1 edellytykset kaatamiseen eivät täyty ja haluat arvion tarvitseeko hakea maisematyölupaa.
    Maisematyölupa ja puiden kaataminen puiden kaatamisessa maisematyöluvan tarpeen arvioi kaupunginpuutarhuri.

Viranomaiselta on mahdollista pyytää toimenpiteen vähäisyyden arviointia (tarkistuspyyntö puiden kaatamiseksi). Kaadettavaksi halutut puut tulee merkitä nauhoin. Viranomainen kirjaa tarkastuskäynnillä kaadettavaksi sallitut ja säilytettävät puut.

Tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi 

Tarkastuskäyntipyynnön voi tehdä sen tontin haltija, jolla kaadettava puu sijaitsee. Taloyhtiöillä ja vastaavilla pyynnön tekee yhtiön nimenkirjoittaja (esim. isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja) taloyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti.

HUOM. Käyntejä ei tehdä ja tilauksia ei oteta vastaan lintujen pesimäaikaan 1.5.- 31.8.