Palvelut

Urpolan koulu (976)

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelissa 16 sekä urheilu-, puisto-, vesi-, ja pysäköimisalueilla / Urpolan koulu

 

 

TAVOITE

Mikkelin kaupunkirakenneselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.6.2018. Selvityksessä todetaan, että uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille. Koulu tulee mitoittaa noin 850 oppilaalle ja se toimii
eteläisen alueen aluekouluna. Vanhassa koulurakennuksessa on sisäilmaongelmia.

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 15.8.2019
  • Kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 17.6.2019 § 77
  • Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 3.6.2019 § 244
  • Nähtävillä 14.3. – 15.4.2019
  • Kaupunginhallitus 4.3.2019 § 96
  • Kaupunkiympäristölautakunta 19.2.2019 § 30 
  • Kaavatilaisuus virastotalon lounashuoneella 10.1.2019
  • Asemakaavan muutos vireille 2.8.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-aineisto