Palvelut

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (yli 4 viikkoon, oma jäteastia)

 

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennystä yli neljään (4) viikkoon.

Päätös edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee hakemuksella ilmoitetut kiinteistön biojätteen käsittelytiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaan sekalainen yhdyskuntajäteastia tyhjennetään liittyjien määrän ja sekalaisen yhdyskuntajäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee 20 litraa/henkilö/viikko.

Mikäli kiinteistöltä toimitetaan kierrätykseen muiden hyötyjätteiden lisäksi pakkausmuovijätteet, voidaan Mikkelin kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan käyttää sekalaisen yhdyskuntajäteastian jätetilavuutta 10 litraa/henkilö/viikko.

Pisin mahdollinen jätehuoltoviranomaisen hakemuksesta myöntämä tyhjennysväli on tällä hetkellä kahdeksan (8) viikkoa.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (tulostettava)

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (sähköinen)