Palvelut

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (yli 4 viikkoa)

 

Tällä lomakkeella haetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaisesti sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon. Päätös edellyttää Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaista biojätteen käsittelyä (§ 16 ja 18).

Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää, jos kiinteistöllä on korkeintaan 240 litran sekajäteastia, syntyvä sekajätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai toimitetaan Metsäsairila Oy:n bioaluekeräyspisteeseen tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä ympäri vuoden.

HUOM! Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee tällä lomakkeella ilmoitetut kiinteistön biojätteen käsittelytiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin, joten erillistä kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaan sekajäteastioiden tyhjennysväli määräytyy liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee olla 20 litraa / henkilö / viikko. Jos muovit erotellaan sekajätteestä, jätetilavuutta tulee olla 10 litraa / henkilö / viikko.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (tulostettava)

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (sähköinen)