Palvelut

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta

Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta päättää perusmaksun määräämisestä jätetaksasta poiketen. Todisteellisesti käyttökelvoton, purkukuntoinen kiinteistö voi saada yhden (1) kerran jätehuoltoviranomaisen päätöksellä perusmaksusta vapautuksen korkeintaan kahden (2) vuoden määräajaksi 1.1.2023 alkaen.

Myönteisen päätöksen ehtona on purkuun liittyvien rakennusvalvonnallisten toimenpiteiden käynnistäminen sekä hakemukselle tehtävä selvitys kiinteistön käyttöolosuhteista.

Purkuilmoitus tai purkulupa rakennuksen purkamiseksi haetaan www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Asiakkaan on lisäksi ilmoitettava rakennuksen poistumasta Metsäsairila Oy:lle, jotta tieto voidaan merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin. Laskutusta muutetaan Metsäsairila Oy:n toimesta pysyvästi seuraavalle laskutuskaudelle, kun rakennusvalvontaviranomaisen määrittämät toimenpiteet on saatettu loppuun ja rekisteritiedot ovat korjattu vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta (tulostettava)

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta (sähköinen)