Palvelut

Elintapaohjaus

Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa elintapaohjausta yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ja muiden toimijoiden kanssa. Syksyn ryhmä 2024 on täynnä. Seuraava ryhmä käynnistyy alkutalvella 2025.

Senioreiden elintapaohjaus

Senioreiden elintapaohjauksen toiminnan keskiössä on yksilöllinen arjen sujuvuuden tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Ohjauksessa keskitytään liikunnan määrään ja laatuun, ravitsemukseen, unen lääkkeettömään hoitoon sekä mielen hyvinvointiin.

Pienryhmässä toteutettu ohjaus pitää sisällään kahden kuukauden ohjatun tehokuntosaliharjoittelun kaksi kertaa viikossa, kuntosaliohjelman, testaukset, sekä luennot teemoilla tutustuminen elintapaohjaukseen, liikunta, uni, ravitsemus, mielenhyvinvointi, kulttuuri, kipu sekä miten haastat aivojasi?

Jakson aikana toteutettavat alku-, väli- ja lopputestit ovat Toimiva-testit (poislukien PEF), kehonkoostumusmittaus, paino, Lääkkeiden käytön kysely (ATH) modifioitu, Eläkeikäisten väestön terveyskäyttäytyminen -liikuntaosio (modifioitu), EUROHIS-8, Kaatumisvaaran arviointi (UKK-instituutti), VAS-kipumittari ja Unettomuuden haitta-asteen arviointi ISI.

Osallistumismaksu on 60€. Lisätietoja antaa liikunnanohjaaja Heidi Repo 044 794 5485, heidi.repo(at)sivistys.mikkeli.fi

Senioreiden elintapaohjaus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa. Jo muutaman vuoden ajan on eläkeläisten hyvinvointivaikutuksia eli mittaustuloksia kerätty talteen XAMK:n vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalu, Hyviöön. Lisätietoja ja tietoa vaikuttavuudesta on saatavilla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikön nettisivuilla Senioreiden elintapaohjaus – Hyviö (hyvio.fi)


Kokemuksia elintapaohjauksesta

Muistiliiton “Ei oikoteitä -aivoterveyttä elintavoilla” -hankkeen podcastissa voi kuulla senioreiden elintapaohjauksesta. Hankesuunnittelija Riitta Halonen haastatteli Merviä ja Jarmoa, ja kuuli heidän kokemuksia ja ajatuksia elintapojen muuttamisesta (28:11 min). Lisätietoa Muistiliiton nettisivuilla.

Treeniä rintalihaslaitteessa, Mervi ja Jarno

Työikäisten elintapaohjaus

Työikäisten elintapaohjauksesta vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa. Elintapaohjaus on tarkoitettu erityisesti 18–65-vuotiaille tyypin 2 diabeteksen riskitason asiakkaille ja kun BMI (painoindeksi) on 30 tai enemmän. Lisätietoja löydät täältä.
Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut toimii työikäisten elintapaohjauksen yhteistyökumppanina.