Palvelut

Tehtaanpuisto (970)

Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (TUSKU) rautatie-, katu- ja puistoalueita

 

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rautatiealueet osaksi teollisuusaluetta
sekä katuja ja tarvittaessa suojaviheralueiksi. Tehtaanpuistossa sijaitseva golfin
lyöntiharjoittelualue muutetaan osaksi teollisuusaluetta.

 

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Lainvoimainen 11.7.2019
  • Kaupunginhallitus 15.1.2019 § 173
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 24.1. – 25.2.2019
  • Kaupunginhallitus 14.1.2019 § 9
  • Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018 § 146
  • Asemakaavan muutos vireille 18.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-aineisto