Vuorikatu 19-23 (952)

Asemakaava-alueen muutos koskee 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelia 9 sekä katu‐ ja viheralueita

 

TAVOITE

 

Korttelissa sijaitsee Etelä‐Savon Energian (ESE) varikko ja yhtiön muita tiloja. ESE on suunnitellut toimintojaan ja toimipisteitään uudelta pohjalta ja
todennut, että nykyiselle toimipaikalle ei enää ole tarvetta. Kaupungin tavoitteena on saattaa kortteli osaksi muuta kaupunkirakennetta jolloin pääasiallinen käyttötarkoitus olisi asuminen. Kaavaprosessin aikana tutkitaan muidenkin käyttömuotojen mahdollisuutta. Kohteessa olevien rakennusten asemakaavalliset suojelumerkinnät osoitetaan rakennushistoriallisen selvityksen perusteella.

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Lainvoimainen 11.7.2019
  • Kaupunginvaltuusto 20.5.2019 §
  • Kaupunginhallitus 15.4.2019 § 174
  • Nähtävillä 17.1 -18.2.2019
  • KH 17.12.2018 § 474
  • KYLTK 20.11.2018 § 132
  • Kaavatilaisuus 26.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma vireille 30.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaava-aineisto

KV 20.5.2019