Palvelut

Lupahakemus

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

Lupahakemus

Lupahakemus tehdään lupapiste.fi palvelun kautta.
Ohjeet Lupapiste.fi:n käyttämiseen: Lupapiste

Linkki lupapisteelle löytyy tästä www.lupapiste.fi

Täydennä hakemuksen tiedot:

 • Hankkeen kuvaus
 • Poikkeamiset säännöistä kirjataan, mikäli poiketaan esimerkiksi kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamiset tulee perustella tässä kohdassa.
 • Poikkeamiset säännöistä kohtaan kirjataan myös toive rakennustöiden aloittamisesta lupapäätöksen valitusaikana sekä perustelut aloittamiselle.
 • Rakennuspaikka
 • Päätöksen toimitus
 • Hakijat. Lisää hakija-painikkeen kautta lisätään kaikki henkilöt hakemukselle, joilla on kiinteistön hallintaoikeus.
 • Luvan maksajan tiedot
 • Kutsu kaikki suunnittelijat mukaan lupahakemukselle. Osapuolet välilehdellä ”Lisää suunnittelija”. Otsikkoriviä klikkaamalla aukeaa suunnittelijan tiedot, josta valitaan ”Valtuuta uusi henkilö”. Suunnittelija valtuutetaan sähköpostikutsulla täydentämään omat tietonsa. Omakotitaloissa vaadittavia suunnittelijoita ovat: rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pohjarakennesuunnittelija), IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija.

   

Pyydä suunnittelijaa täydentämään rakennuksen tiedot (RH 1):

 • Käyttötarkoitus (rakennusluokitus). Rakennusluokitin löytyy tästä: Rakennusluokitin .
 • Laajuustiedot, varusteet, liittymät verkostoihin sekä muut tekniset tiedot
 • Edellä mainitut tiedot välitetään verottajalle verotusta varten ja tietojen tulee olla oikein ja vastata rakennuksen todellisia

Hankkeen alussa tulee hankkeelle lisätä pääsuunnittelija, se tapahtuu kutsumalla hänet sähköpostiosoitteella. Tietojen täydentäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla ja lupakäsittelyn nopeuttamista varten tulee tarvittavat tiedot olla täytetty ennen luvan jättämistä vireille. Ammattitaitoinen pääsuunnittelija auttaa lupahakemuksen täyttämisessä.

Kutsu myös muut suunnittelijat hankkeelle.