Palvelut

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Ennen jätevesien käsittelyn tehostamista tai uuden rakentamista on laadittava suunnitelma jäteveden käsittelyjärjestelmästä. Suunnitelmassa esitetään kiinteistön ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin parhaiten soveltuva ja vaatimukset täyttävä ratkaisu. Hyvä suunnitelma on toimivan jätevesijärjestelmän perusedellytys. Se luo edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja toimivalle jätevesijärjestelmän hoidolle ja huollolle.

Suunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta rakentamisen laatua voidaan valvoa. Rakennus- ja toimenpidelupaa edellyttävässä rakentamisessa kannattaa olla heti alusta alkaen yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan, joka arvioi suunnittelijan pätevyyden hankekohtaisesti suunnittelukohteen vaativuuden mukaan. On kiinteistön haltijan edun mukaista käyttää asiantuntevia ja päteviä suunnittelijoita.

Mikkelin seudulla toimivia suunnittelijoita ja rakentajia
Savonlinnan seudulla toimivia suunnittelijoita ja rakentajia
FISE-pätevöidyt suunnittelijat


Jätevesiopas, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2008)

Lista vaatimuksista suunnittelijalle (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2008)