Palvelut

Sininen talo (992)

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin osassa 11 ja tonteilla 1115, 115, 123 ja osa tontista 122 / Maaherrankatu 31, Sininen talo  


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Maaherrankatu 31, Sininen talo
  • Kaavatunnus: 992
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2020-950

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta sen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus ns. Sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti. Lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen yhteiskäyttökorttelin tarkoituksenmukaisuus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakentamistilanteeseen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 27.7.2021
  • Asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.6.2021 § 74
  • Asemakaavan muutos kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyssä 31.5.2021 § 212
  • Asemakaavan muutos nähtävillä 17.3. -16.4.2021
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 8.3.2021 § 98
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 24.2.2021 § 34
  • Asemakaavan muutos vireille 29.4.2020