Ympäristönsuojelu

Lue Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelun ympäristönsuojelumääräykset ja -perustelut
Ympäristönsuojelun maksutaksat
Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2024
Mikkelin seudun ympäristötilinpäätös vuodelta 2022.


Tietosuojaseloste Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Ympäristönsuojelu


Yleistä neuvontaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa saa myös Ely-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900. Ely-keskusten ympäristöasioiden neuvontapalvelu antaa neuvontaa valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvissa lupa-asioissa, luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa, ojituksiin ja vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa sekä vesistöjen ruoppaukseen ja niittoihin liittyvissä asioissa.

Ympäristönsuojelun yhteystiedot