Ympäristönsuojelu

Lue Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelun ympäristönsuojelumääräykset ja -perustelut
Ympäristönsuojelun maksutaksat
Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2022


Raportit & Julkaisut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014
Mikkelin ympäristötilipäätökset: 201920182017, 2016, 2015, 2014


Tietosuojaseloste Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Ympäristönsuojelu


Vuonna 2018 tapahtuneen Kinnin kemikaalionnettomuuden infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni


Yleistä neuvontaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa saa myös Ely-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900. Ely-keskusten ympäristöasioiden neuvontapalvelu antaa neuvontaa valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvissa lupa-asioissa, luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa, ojituksiin ja vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa sekä vesistöjen ruoppaukseen ja niittoihin liittyvissä asioissa.

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Mäntyharjun toimipaikka
Sairaalantie 5
52700 Mäntyharju

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Toimistosihteeri
Anne Salmi

puh. 040 129 4880 / anne.salmi@mikkeli.fi
(paikalla ti-ke, to aamupv)

Ympäristöpäällikkö
Hanna Pasonen

puh. 044 794 4715 / hanna.pasonen@mikkeli.fi
– maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
– luonnonsuojelu
– ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat
– hankkeet

Ympäristötarkastaja
Sari Hämäläinen

puh. 044 794 4718 / sari.a.hamalainen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Jätehuollon neuvonta ja valvonta
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen

Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain valvonta
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)

Ympäristötarkastaja
Anne Luttinen

Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi) 

Ympäristötarkastaja
Juha Rautio

RAINMAN-hanke
p. 044 794 3214 / juha.rautio@mikkeli.fi
– pohjavesien suojelu
– pohjavesihankkeet

Ympäristötarkastaja
Marita Savo

puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Ilmansuojelu
– Ilmasto- ja energia-asiat
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– ympäristöluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat
– rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristösuunnittelija
Heikki Tanskanen

puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautukset (Mikkeli)
– Vesilain valvonta
– Vesistöjen tilan seuranta ja vesienhoito’

Ympäristötarkastaja Markus Laasonen (16.5.-26.8)
puh. 044 794 5009
– Haja-asutusalueiden jätevedet
– Sinileväilmoitukset (muut kuin uimarannat)
– Jätelain valvonta

Harjoittelija Eveliina Turtiainen (2.5.-1.9)
puh. 050 311 7135
– ilmoitukset vieraslajeista
– elintarvikehuoneistojen jätehuolto


Hankkeet

Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
Projektipäällikkö Juha Rautio, puh. 044 794 3214 (juha.rautio@mikkeli.fi)
– pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
– pohjavesien suojelu

Ilmastopolku -hanke
Ilmastoasiantuntija Kerttu Hakala, puh. 044 794 5435 (kerttu.hakala@mikkeli.fi)
– Kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointi

Projektikoordinaattori Viekas LIFE Etelä-Savo
Kerttu Hakala, puh. 044 491 9451 (kerttu.hakala@sll.fi)
– neuvontaa ja talkoita vieraslajien torjuntaan

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke (päättynyt 31.12.2021)
Ilmastokoordinaattori Sari Hämäläinen, puh. 044 794 4718 (sari.a.hamalainen@mikkeli.fi)
– Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat