Ympäristönsuojelu

Lue Ajankohtaiset ympäristöuutiset


Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelun ympäristönsuojelumääräykset ja -perustelut
Ympäristönsuojelun maksutaksat
Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle 2022
Mikkelin seudun ympäristötilinpäätös vuodelta 2022.


Tietosuojaseloste Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Ympäristönsuojelu


Yleistä neuvontaa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa saa myös Ely-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900. Ely-keskusten ympäristöasioiden neuvontapalvelu antaa neuvontaa valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvissa lupa-asioissa, luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa, ojituksiin ja vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa sekä vesistöjen ruoppaukseen ja niittoihin liittyvissä asioissa.

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Mäntyharjun toimipaikka
Sairaalantie 5
52700 Mäntyharju

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Toimistosihteeri
Anne Salmi

puh. 040 129 4880 / anne.salmi@mikkeli.fi
(paikalla ti-ke, to aamupv)

Ympäristöpäällikkö
Hanna Pasonen

(poissa 31.10.2023 asti, sijaisena Marita Savo, p. 044 794 4702)
– Maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
– Luonnonsuojelu
– Ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat
– Hankkeet

Vs. Ympäristötarkastaja
Henna Koivusalo

puh. 050 311 7135 /
henna.koivusalo@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Luonnonsuojelu
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat
– Meluilmoitukset
– Rekisteröinti-ilmoitukset
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset
– Vieraslajit

Vs. Ympäristötarkastaja
Markus Laasonen

puh. 040 571 7682 /
markus.laasonen@mikkeli.fi
– Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonta
– Jätelain valvonta

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen

Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)
– Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain valvonta

Ympäristötarkastaja
Anne Luttinen

Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi)

Ympäristötarkastaja
Juha Rautio

puh. 044 794 3214 / juha.rautio@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Pohjavesien suojelu
– Ympäristö- ja maa-ainesluvat

Ympäristötarkastaja
Marita Savo

puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Ilmansuojelu
– Ilmasto- ja energia-asiat
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– Rekisteröinti-ilmoitukset
– Ympäristöluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat

Ympäristösuunnittelija
Heikki Tanskanen

puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mikkeli)
– Vesilain valvonta
– Vesistöjen tilan seuranta ja vesienhoito’

Ympäristötarkastajaharjoittelija
Morger Kaljend

puh. 040 1398217 /
morger.kaljend@mikkeli.fi
– Roskaantumisen valvonta
– Leväseuranta


Hankkeet

  • Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen