Palvelut

Kartta- ja aineistotilaukset

Ennen rakentamisen suunnittelua on suositeltavaa tilata virallinen rakennuslupakartta. Rakennuslupakartta tarvitaan liitteeksi rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupakartalla varmistetaan, että tontti on voimassaolevan tonttijaon ja asemakaavan mukainen.

Kartta- ja aineistotilaukset

Numeerisia aineistoja ylläpidetään DGN -tiedostoina ETRS-GK27 (EPSG:3881) koordinaatistossa.

Aineistoja toimitetaan ensisijaisesti DGN, DWG tai PDF-muodossa, GK27- koordinaattijärjestelmässä ja

N2000-korkeusjärjestelmässä.

Toimintaohjeet

Aineistotilauksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen kartat(at)mikkeli.fi

Tonttikartan rakennuslupaa varten voit tilata myös Lupapisteen kautta, jolloin tonttikartta lisätään suoraan Lupapisteeseen.

Nopeuttaaksesi palvelua laitathan viestiin seuraavat tiedot:

1.Aineiston käyttötarkoitus

Opaskarttaa tilattaessa on mainittava aineistosta tehtävien painotuotteiden lukumäärä, onko julkaisu
maksullinen vai ilmaiseksi jaettava ja julkaistaanko aineisto internetissä.

2. Kohde

kiinteistötunnus, katuosoite

3. Formaatti (DGN, DWG, DFX, PDF):

4. Sisältö:

 1. Rakentajan karttapaketti [kantakartta, kaavakartta (pdf), johtokartta (viitteellinen)]
 2. Opaskartta (PDF)
 3. Kantakartta
 4. Johtokartta
 5. Tonttikartta rakennuslupaa varten (PDF)
 6. Pintavaaituskartta (kaupungin luovuttamilta omakotitalotonteilta)

5. alueen rajaus

Sanallinen kuvaus, miltä alueelta aineisto halutaan. (tai voit myös lisätä
kuvatiedoston aluerajauksesta liitteenä)

6. Tilaajan tiedot: Nimi, yritys, puh. sähköposti

Tilausvahvistus ja aineisto toimitetaan annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Laskutustiedot: Nimi, osoite, henkilö- tai y-tunnus

Aineistojen hinnat (kohdassa 1.1.)

Numeerisen aineiston käyttöoikeuden luovuttaminen

Luovutus oikeuttaa tallentamaan aineiston ostajan tietojärjestelmään ja käyttämään sitä ostajan omaan toimintaan.

 • kantakartta 68,50 € +13,50 €/ha
 • Opaskartta 68,50 € +13,50 €/km²
 • Rakentajan karttapaketti 68,50 € +13,50 €/ha
 • Pintavaaituskartta 40,32 €

Rakentajan karttapaketti:

 • kts. kantakartta
 • kaavakartta (pdf + numeerisena viitteellinen)
 • johtokartta (viitteellinen): kunnan sade- viemäri ja hulevesiverkosto