Palvelut

Alkutuotannon rekisteröinti tai hyväksyminen

Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta. Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa ei ole alkutuotantotuotteiden jatkojalostus esim. yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, juuston tai hillojen valmistus, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi.

Alkutuottajan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoittamastaan toiminnasta kirjallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen saa tiedon alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen sisältyvät myös sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi:

  • maidon- ja munantuotanto
  • lihakarjan kasvatus
  • kalastus ja kalanviljely
  • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
  • hunajantuotanto.

Alkutuotantoon sisältyvät myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, ettei tuotteiden luonne merkittävästi muutu. Lisäksi siihen kuuluvat elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Toimintaohjeet

Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Lähetä toimintaa koskeva ilmoitus sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluun käsiteltäväksi. Mikäli lisäät ilmoitukseen henkilötunnuksesi, suosittelemme lähettämään sen kirjepostilla tai salatulla sähköpostilla. Ota tarvittaessa yhteyttä terveystarkastajaan. Löydät ilmoituslomakkeen Mikkelin seudun ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset -internetsivustolta. Ilmoituksesi voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siitä löytyy riittävät tiedot toiminnan rekisteröintiä varten.

Alkutuotannon toimija, joka harjoittaa itujen alkutuotantoa, on haettava toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta alkutuotantopaikan hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus.

Hyväksymistä ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa alkutuotantopaikassa pienimuotoista itujen tuotantoa. Tällaisesta elintarviketoiminnasta on kuitenkin tehtävä alkutuotantoilmoitus.


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Kesä- ja harrastekanojen hankkijan muistilista

julkaistu 19.5.2022

Linkki kesä- ja harrastekanojen hankkijan muistilistaan 

Terveysvalvonnan
yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Terveystarkastaja 
Nina Gynther

puh. 044 794 4705
nina.h.gynther@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Noora Pesonen

puh. 044 794 4703 noora.pesonen@mikkeli.fi

Terveystarkastaja
Anneli Tirkkonen

puh. 044 794 4706
anneli.tirkkonen@mikkeli.fi