Palvelut

Maisematyöluvan tarve

 Maisematyöluvan hakemista edellytetään kun

  • Asemakaavassa on puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä.
  • Yleiskaavassa määrätään maisematyöluvasta.
  • Puu on kooltaan kookas, puuryhmä, puukujanne tai vastaava tai sillä on maisemallisesti merkittävää arvoa.
  • Kaadetaan puita enemmän kuin viisi.
  • Viranomainen on tarkistuskäynnillä  edellyttänyt maisematyöluvan hakemista.

Puiden kaatamisessa maisematyöluvan tarpeen arvioi kaupunginpuutarhuri. Maisematyölupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelussa. Sähköinen asiointi: Lupapiste.fi
Ohje maisematyöluvan hakemiseen: Maisematyölupa ja puiden kaataminen