Palvelut

Ristiinan kunnantalo (993)

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin kiinteistöt 491-537-10-11 ja 491–537-26-0, Ristiinan kunnantalo


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Ristiinan kunnantalo
  • Kaavatunnus: 992
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2020-950
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Ville Nykänen, p. 040 1294114, s-posti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta alueen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti.
Kunnantalo on myynnissä ja entinen tekninen virasto on myyty yksityiselle taholle, ostajalla on kehittämisajatuksia alueelle.
Myydylle alueelle olisi tulossa jatkossa ainakin asumiseen, liiketoimintaan ja toimistokäyttöön liittyviä toimintoja.
Lisäksi tavoitteena on teknisen toimen rakennuksen alakerran hallien huoltotoimintojen jatkuminen sekä niiden kehittäminen.
Toiminnot ovat tarkoitus kaavatyöllä sovittaa luontevaksi osaksi kulttuuriympäristöä.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaava on saanut lainvoiman 9.11.2022
  • Asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.9.2022 §334
  • Nähtävillä 23.3.-25.4.2022
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 14.3.2022 §113
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 22.2.2022 §35
  • Asemakaavan muutos vireille 19.5.2021