Palvelut

Ostolaskuaineistot

Mikkelin kaupungin ostolaskut

Tällä sivulla julkaistava ostolaskudata sisältää Mikkelin kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja muiden hyödykkeiden ostoihin liittyvät kirjanpidon laskurivit kaikilta kaupungin toimialoilta. Lisäksi aineistoon sisältyy myös kaupungin rahoitusmenoihin liittyviä kirjauksia. Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä, ja aineistoa on täydennetty esimerkiksi toimittajien y-tunnuksilla ja organisaatiohierarkiaa kuvaavilla nimitiedoilla, jotta tiedot olisivat mahdollisimman informatiivisia käyttäjilleen. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia.

Ostolaskutiedot eivät tietosuojalain säännösten johdosta sisällä yksityishenkilöille ja toiminimiyrittäjille suoritettuja maksuja siltä osin, kun toimittajatieto on henkilön nimi tai luonnollisen henkilön nimen sisältävä toiminimi (Tmi). Ostolaskudatasta ei käy ilmi esimerkiksi sitä, mihin hankintapäätökseen kukin ostolasku liittyy, sillä tällaista tietoa ei kerätä ostolaskutietojen lähteenä olevaan kirjanpitojärjestelmään. Hankintapäätökset tehdään kaupungin asianhallintajärjestelmässä, joka ei ole yhteydessä kirjanpito-ohjelmaan.

Ostolaskudataa koskevien kysymysten osalta pyydämme varautumaan siihen, että pyydettyjen tarkentavien tietojen etsiminen ja vastauksen toimittaminen voi viedä aikaa, sillä työhön ei ole varattu uutta erillistä työntekijäresurssia. Varsinkin aineiston julkaisupäivän jälkeisinä ensimmäisinä viikkoina voi kyselyitä tulla kaupungin käsiteltäväksi suuriakin määriä. Pääsääntöisesti vastaus pyritään kuitenkin antamaan kahden viikon kuluessa.

Mahdolliset tietopyynnöt pyydämme tekemään sähköisellä tietopyyntölomakkeella, joka löytyy Tietopalvelu ja tietosuoja -sivulta. 

Tutustu ostolaskuaineistoon: Ostolaskudata vuodelta 2021 excel-muodossa  
(Ostolaskuaineiston tietoja täydennetty 20.6.2022)
Ostolaskuaineisto PowerBI-muodossa (klikkaa linkkiä)