Palvelut

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat ja maksut

Valvontasuunnitelma

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllisesti ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja ehkäisevää. 

Valvontasuunnitelma koostuu terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalain mukaisista suunnitelmista sekä eläinlääkintähuollon suunnitelmasta. 

Kunnan suunnitelmassa otetaan huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sekä toimialakohtaiset suunnitelmat.

Maksutaksa

Kunnan on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu esimerkiksi valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta.

Maksutaksassa on määritelty elintarvikelain, tupakka- ja lääkelain, terveydensuojelulain ja eläinlääkintähuollon maksut.

Perusmaksu

Elintarvikelain sekä terveydensuojelulain muutoksen myötä osalta suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta peritään 150 euron vuosittaista perusmaksua vuodesta 2022 alkaen.

Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi.

Maksut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2024.

Valvontasuunnitelmat 2024

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Elintarvikelain
valvontasuunnitelma

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelma

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelma