Palvelut

Yhteisrakentaminen

Mikkelin kaupungin vetämä työryhmä, jonka tavoitteena rakentaa ja peruskorjata saman aikaisesti kadut, puistot ja yleiset alueet niihin tulevan tekniikan kanssa. Tätä tekniikkaa ovat tyypillisesti katuvalot, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, sähkökaapelit, tiedonsiirtokaapelit ja kaukolämpö. Jotta kaikki tekniikka saadaan oikeaan aikaan paikalle, se vaatii organisoitua yhteistyötä.

Yhteisrakentamisen työryhmän toiminta

Yhteisrakentamisen työryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Kokouksien päätarkoituksena on käydä läpi Mikkelin kaupungin suunnittelu- ja rakentamisohjelmissa olevat kadut ja puistot sekä muiden toimijoiden suunnittelu- ja rakentamisohjelmissa olevat hankkeet. Esiin nousseista kohteista järjestetään lisäksi kohdekohtaisia palavereita. Aina kun mahdollista työt pyritään sovittamaan yhteen, jotta samoja katuja ei tarvitsisi kaivaa moneen kertaan auki. Hankkeiden yhteen sovittaminen on kiinteänä osana aina kohteiden suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon.

Yhteisrakentamisen haasteena aikataulut

Suurimpana haasteena on toimijoiden hankkeiden pitkäntähtäimen ennustettavuus. Julkisten hankkeiden rakentaminen samanaikaisesti yksityisten hankkeiden kanssa on vaativaa erilaisten talouden suunnittelukausien vuoksi. Muita haasteita yhteisrakentamisessa ovat rahoituksen saaminen, muut kiireellisemmät hankkeet ja työn tekninen toteutus. Joskus voi teknisesti olla helpompaa toteuttaa kadun remontointi vaiheittain.

Historia

Yhteisrakentamisen työryhmä perustettiin Mikkeliin vuonna 1978. Työryhmän toiminta sai alkunsa sähkölaitoksen (nyk. ESE) ja Mikkelin kaupungin insinööriosaston (nyk. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue) yhteistyöstä. Sähkölaitoksen toimintojen kehittämisen avuksi palkattu kaupunkiliiton konsultti Harri Eljasson huomasi vuonna 1978, että yhteistyö kaupungin kanssa vaati kehittämistä. Sähkölaitos ja Mikkelin kaupunki sopivat silloin yhteistyöryhmän käynnistämisestä.

Työryhmän nimettiin keksijän mukaan Eljassoniksi. Eljassonin neuvojen perusteella työryhmään valittiin henkilöt kaikista yksiköistä, jota kadun suunnittelu ja rakentaminen koskivat. Eljassonin työryhmän kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa ja kokouksissa oli mukana kadun suunnittelija, rakentaja, vesilaitos, puhelinyhdistys, sähkölaitos, Suur Savon Sähkö ja kaukolämpö. Vuonna 2015 ryhmän nimi muutettiin paremmin toimintaa kuvaavaksi.

Jäsenet

 • Mikkelin kaupunki
 • Mikkelin vesilaitos
 • ESE-verkko Oy
 • ESE tekniikka Oy
 • ESE Oy (kaukolämpö)
 • JSE Oy/SSS Oy
 • MPY
 • Telia Sonera Finland Oyj
 • VR Track Oy

Tavoitteet

 • Kustannussäästöt
 • Ennakointi
 • Omaisuuden arvon säilyminen
 • Avoimuus viestinnässä