Palvelut

Pietarintien kiertoliittymä (1008)

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Pietarintien kiertoliittymä
  • Kaavatunnus: 1008
  • Kaavan DNRO: 2022-5192
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Ari Luotonen p. 040 1295 172

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Pietarintien, Mart-Heikkiläntien ja Otto v. Fieandtin tien risteykseen kiertoliittymän rakentaminen, jonka yhteydessä suunnitellaan myös kevyenliikenteen väylät. Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Katualueen ympärillä olevat puisto- ja lähivirkistysalueet osoitetaan kaavassa istutettavan alueen osina. Kaavamuutos ei lisää rakennusoikeutta voimassa olevaan asemakaavaan nähden, mutta olemassa olevan erillispientalojen korttelialueen maksimikerroslukua on nostettu kahteen kerrokseen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 10.5.2023
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 21.3.2023 §53
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 25.1.-27.2.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus hyväksytty kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 17.1.2023 §10
  • Asemakaavan muutosluonnos sekä OAS nähtävillä 25.10.2022- 25.11.2022