Palvelut

Rakennustyön ja LVI-töiden tarkastusasiakirjat

Rakennustyön ja LVI-töiden tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja on vastaavan työnjohtajan kuitattava asiakirja, joka koskee koko rakennushanketta. Rakennustyön tarkastusasiakirja löytyy lupapisteestä, omalta välilehdeltään, jossa sitä voi täydentää sähköisesti työn edetessä. Vastaava työnjohtaja voi myös halutessaan käyttää paperista rakennustyön tarkastusasiakirjaa, mutta se on liitettävä erikseen lupapisteeseen aina ennen katselmuksia.

Jos kohteessa on useampia erillisiä osia, joiden käyttöönotto tehdään porrastetusti, voi rakennustarkastaja pyynnöstänne avata hankkeelle useamman tarkastusasiakirjan. Esimerkiksi kerrostalokohteessa, jossa on useampi porrashuone, voidaan jokaisesta porrashuoneesta tehdä oma rakennustyön tarkastusasiakirjansa.

Lupapisteeltä löytyy myös LVI-töiden tarkastusasiakirja. Jos kyseistä asiakirjaa ei ole avattu lupapisteelle, voitte pyytää LVI-tarkastajaa avaaman sen. LVI-töiden tarkastusasiakirjan kuittaamisen vastuu on KVV ja IV- töiden työnjohtajilla.