Palvelut

Suunnittelun aloitus

Lähtötiedot

Selvitä, mitä rakennuspaikalle saa rakentaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Kartta-aineistoja saa tilattua Maaomaisuuspalvelu-yksiköltä alla olevan lomakkeen kautta:
Maaomaisuuspalvelut