Palvelut

Ratinlampi (945)

Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavan muutos / Ratinlampi


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Ratinlampi
  • Kaavatunnus: 945
  • Kaavan MliDNRO: 2022-5909
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on vahvistaa Motonetin kiinteistön rajat ja käyttötarkoitus tilaa vaativana kauppana.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos lainvoimainen 18.10.2023
  • Asemakaavan muutos hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 29.8.2023 §94
  • Asemakaavan muutos nähtävillä 10.5. – 12.6.2023
  • Asemakaavan muutos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 2.5.2023
  • Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.11.2022