Palvelut

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä (Jätehuoltomääräykset 35 §).

Jos kiinteistön lietesäiliöön ei ole sen käyttämättömyyden tai muun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen, voi lietesäiliön tyhjennykseen hakea keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti.

Hakemuksella ilmoitetaan selvitys lietesäiliön tyhjennyksen tarpeettomuudelle; rakennuksen käytössä olotilanne keskeytyksen aikana sekä, miksi kiinteistön jätevesijärjestelmän lietesäiliöön kertyy lietettä erittäin vähän tai ei kerry lainkaan.

Hakemus on jätettävä viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua lietesäiliön tyhjennysviikkoa.

Katso tarvittaessa hakemuksen täyttöohjeita.


Huom: Saostus- ja umpisäiliöiden on oltava tyhjennetty keskeytyksen alkaessa.

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytyshakemus (tulostettava)

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytyshakemus (sähköinen)