Palvelut

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys tai tyhjennysvälin pidennyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä tai tyhjennysvälin pidentämistä.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen tai jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä (Jätehuoltomääräykset 37 §). Jos kiinteistön lietesäiliöön ei ole sen käyttämättömyyden tai muun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen, voi lietesäiliön tyhjennykseen hakea keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti.  Tyhjennysvälin pidennystä voi hakea, mikäli syntynyt lietemäärä on vähäinen.

Hakemuksella ilmoitetaan selvitys lietesäiliön tyhjennyksen tarpeettomuudelle sekä miksi kiinteistön jätevesijärjestelmän lietesäiliöön kertyy lietettä erittäin vähän tai ei kerry lainkaan. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen suunniteltua lietesäiliön tyhjennysviikkoa.

Huom: Saostus- ja umpisäiliöiden on oltava tyhjennetty keskeytyksen alkaessa.

Katso tarvittaessa hakemuksen täyttöohjeita.

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys tai tyhjennysvälin pidennyshakemus (tulostettava)

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys tai tyhjennysvälin pidennyshakemus (sähköinen)