Palvelut

Luvan voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika käy ilmi lupapäätöksestä. Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa päätöksestä. Jos rakennustyön aloitusilmoitusta ei ole tullut rakennusvalvontaan kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksestä, lupa raukeaa. Rakennustyöt tulee saattaa loppuun viiden vuoden kuluessa päätöksestä. Toimenpideluvan voimassaoloaika on kolme vuotta.

Rakennuslupaan voi hakea jatkoaikaa Lupapisteen kautta, erillisellä jatkoaikahakemuksella luvan voimassaoloaikana. Myös rakennustyön aloittamiselle voi hakea jatkoaikaa.

Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ja loppukatselmus tulee pitää luvan voimassaoloaikana. Luvan voimassaoloajan jälkeen pidetystä loppukatselmuksesta veloitamme taksan mukaisen lisähinnan.
Loppukatselmus