Palvelut

Vesi- ja viemäri

Vesi- ja viemäri

Kunnallistekniikan piirissä tulee liittyä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Suunnitteluvaiheessa viemäri- ja vesijohtosuunnitelmaan tarvitaan liitoslausunto. Liitoslausunto tulee pyytää lupapiste.fi palvelun kautta.

Liitoslausunto tarvitaan muun muassa, kun olet liittymässä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, uusimassa tonttijohtoja tai tekemässä laajempaa viemäri- tai vesijohtotyötä.

Liittymän rakentaminen

LVI-suunnittelija laatii LVI-asemapiirustuksen kiinteistön vesi- ja viemäriliittymistä liitoskohtalausunnon perusteella. Kun suunnitelmat on laadittu, lisätään ne Lupapisteeseen. LVI-tarkastaja katsoo, että suunnitelmissa on tarvittavat tiedot liittymistä varten ja toimittaa tiedon vesilaitokselle.

Liittyjä ottaa tämän jälkeen yhteyttä Mikkelin vesilaitoksen asiakaspalveluun solmiakseen liittymissopimuksen. Sopimuksen jälkeen liittyjä sopii vesilaitoksen verkostomestarin kanssa liitostyöstä (ajankohdan ja tonttivesijohdon sekä vesimittarin toimittamisesta kiinteistölle).

Lisätietoja Mikkelin Vesilaitokselta kohdasta Tietoja rakentajalle http://mikkelinvesi.fi/

Haja-asutusalueella käyttöveden saantiin vaihtoehtoina on mahdollisesti alueella toimiva vesiosuuskunta tai oma porakaivo. Ennen käyttöönottoa tulee Lupapisteeseen lisätä selvitys kaivoveden terveellisyydestä.
Selvitys jätevesien käsittelystä tulee liittää Lupapisteeseen.