Vireillä olevat poikkeamislupahakemukset

Alle on listattu vireillä olevat merkittävät poikkeamislupahakemukset kuten mastot ja vaikutukseltaan laajat poikkeamislupahakemukset


.embed-container {position: relative; padding-bottom: 123%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MATKAPUHELINTUKIASEMAN RAKENTAMISEKSI

MPY Telecom Oyj on jättänyt poikkeamislupahakemuksen koskien matkapuhelintukiasemaa, joka käsittää 48 metriä korkean vapaasti seisovan maston ja noin 8 neliömetrin laitetilan rakentamiseen. Maston sijoituspaikka on Moisiossa Karjalammen kaakkoispuolella yleiskaavan asunto-, loma-asunto ja matkailualueella kiinteistöllä 491-404-3-26 osoitteessa Karjalammentie 2. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaan. Masto sijoittuu kaavaluonnoksessa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, johon voidaan rakentaa telemasto.

Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, on varattu tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset mielipiteet lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 15.8.2023 klo 15 mennessä joko sähköpostilla minna.frosti@mikkeli.fi tai kirsi.avelin@mikkeli.fi tai postitse kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI.

Lisätietoja kaupungin puolelta antaa kaavoitusinsinööri Minna Frosti puh. 044 129 4250 ja luvan hakijan MPY Telecom Oyj:n puolelta palvelupäällikkö Jarmo Tervo puh. 044 019 0250.

Karjalammentie 2


    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS MATKAPUHELINTUKIASEMAN RAKENTAMISEKSI

    MPY Telecom Oyj on jättänyt poikkeamislupahakemuksen koskien matkapuhelintukiasemaa, joka käsittää 42 metriä korkean vapaasti seisovan maston ja noin 9 neliömetrin laitetilan rakentamiseen. Maston sijoituspaikka on Lähemäellä Juvantien ja Vanhan Juvantien väliin jäävällä suojaviheralueella kiinteistöllä 491-9-9903-0 osoitteessa Juvantie 71.

    Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset mielipiteet lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisena 22.11.2020 klo 16 mennessä joko sähköpostilla minna.frosti@mikkeli.fi tai kirsi.avelin@mikkeli.fi tai postitse kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI.

    Lisätietoja kaupungin puolelta antaa kaavoitusinsinööri Minna Frosti puh. 044 129 4250 (lomalla 27.10.-1.11.) ja luvan hakijan MPY Telecom Oyj:n puolelta myyntijohtaja Juha Putkonen puh. 044 019 0280.

    Juvantie 71