Palvelut

Vahingonkorvauksen hakeminen

Vastuuvahinkoilmoitus

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovastuu kuuluu osaksi kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen omistajalle. Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta. Korvausvaatimus esitetään suoraan vastuulliselle taholle.

Voidaksemme tutkia onko kaupunki asiassa korvausvelvollinen, pyydämme täyttämään oheisen vahingonkorvausvaatimuslomakkeen. Lisäksi tulee hakemukseen liittää kartta, johon vahinkopaikka on merkitty mahdollisimman tarkasti. Tarvittaessa voi laatia selventävän piirroksen.

Asian käsittelyä sujuvoittaa, mikäli vaatimuksessa on mahdollisimman tarkat tiedot vahinkotapahtumasta ja mukaan on liitetty valokuvat vahinkopaikasta sekä vahingosta.

Lomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköpostilla pdf-muodossa tai tulostaa ja täyttää käsin. Korvausvaatimus tulee saattaa vireille välittömästi, vaatimusta voi täydentää myöhemmin esimerkiksi lääkärinlausunnolla ja tositteilla.

Vahingonkorvausvaatimus toimitetaan liitteineen kaupungin kirjaamoon joko sähköpostilla kirjaamo(at)mikkeli.fi, postitse Mikkelin kaupunki, kirjaamo, PL 33, 50101 Mikkeli tai tuomalla vaatimus kaupungin virastotalon postilaatikkoon osoitteeseen Maaherrankatu 9-11.

Mikäli vahingonkorvausasian käsittely kuuluu jollekin muulle taholle, asiasta ilmoitetaan teille kirjeellä.

Korvauskäsittely

Korvaushakemukset käsitellään hallintopalveluiden Kanslia- ja lainopillisissa palveluissa. Hakija saa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjauksella.

Yhteystiedot

Mikkelin kaupunki, kirjaamo,

PL 33, 50101