Palvelut

Lomakkeet

Lomakkeet

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti lupapiste –palvelun kautta. Joissain tapauksissa voit tarvita näitä lomakepohjia, jotka tulee täyttämisen jälkeen lisätä skannattuna lupapisteelle.

Huomioithan, että tiedostot on tallennettava lupapisteelle PDF/A muodossa. Jokainen suunnitelma/liite tulee tallentaa omana tiedostonaan. Yhtenäiset asiakirjat tulee tallentaa myös yhtenä tiedostona, eikä jokaista sivua erillisenä tiedostonaan. Naapuri kuulemislomakkeet saa tallentaa joko erillisinä tiedostoina tai kaikki yhtenä tiedostona.

Tältä sivulta löytyy rakennusvalvonnan tällä hetkellä käytössä olevat versiot lomakepohjista.  


Huomioithan, että kaikki lomakkeet eivät aukea chrome -selaimella.

Kosteudenhallintaselvitys ja/tai  -suunnitelma
Perustamistapaselvitys.pdf
Jätevesijärjestelmän rakennetapaselostus
Naapurin kuuleminen- naapurin suostumus

Naapurin kuuleminen-naapurin suostumus-word

Ulkovärisuunnitelma
Palotekninen selvitys 
Valtakirjamalli
Korjaus- tai muutostyön energiaselvityslomake
RH1-lomake
RH2-lomake
RH3-lomake
RH4-lomake
RK9-lomake
Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen tekniset tiedot
Verohallinnon ilmoituslomake
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä
Suunnittelijan ilmoittaminen
Rakennustyön tarkastusasiakirja
LVI-työn tarkastusasiakirja
Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja
Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten
Rakennusrasite yhteinen seinä
Rakennusrasite ei palomuuriseinää rajalle
Rakennusrasite räystäs
Rakennusrasite räystäs yli rajan
Malli nimiösivusta  A3
Malli nimiösivusta A3 word
Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja 2020

Lue lisää: Lomakkeet