Palvelut

Sähköinen asiointi: Lupapiste.fi

LUPAPISTE.FI

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin ympäri vuorokauden paikasta riippumatta.

Palvelun ohjeet löytyvät helposti Ohjeet-välilehdeltä, sivun oikeasta laidasta. Palvelu mahdollistaa viranomaisille viestien kirjoittamisen hakemuksen vaiheissa. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot, hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

  • luvan tarvitsijat
  • heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit
  • työnjohtajat ja urakoitsijat
  • eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Kaikki rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-verkkopalvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Lisätietoja sekä neuvontaa antavat rakennustarkastajat tapauskohtaisesti.

Neuvontapyynnöt tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

Lupapiste vaatii vahvan tunnistautumisen, joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Lupapiste
Lupapisteen ohjeet hakijoille ja suunnittelijoille