Palvelut

Kelan palvelut

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

Kaikista asiointipisteistämme saat:

  •     yleisneuvontaa Kelan palveluissa
  •     saatavilla esitteitä ja hakemuksia
  •     hakemuksien ja niiden liitteiden/lisäselvityksien vastaanotto ja vireillepano
  •     mahdollisuus hyödyntää asiakaspäätteitä
  •     etäpalvelu mahdollisuus Kelan asiantuntijan kanssa

Palvelunumerot

Asevelvollisen tuet 020 692 200
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti 020 692 203
Kuntoutus 020 692 205
Lapsiperheiden tuet 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto 020 634 0200
Omaisen kuoltua 020 692 208
Opiskelijan tuet 020 692 209
Sairastaminen 020 692 204
Toimeentulotuki 020 692 207
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet 020 692 211
Perintäkeskus 020 634 4940
Turvakieltoasiakkaat 020 635 3500