Ilmasto-hankkeet

Ilmastopolku-hanke on aloitettu lokakuussa 2021 ja se kestää marraskuun 2022 loppuun. Ilmastopolkua toteutetaan Ympäristöministeriön valtionavustuksella ja omarahoitusosuus tulee Mikkelin seudun kehittämisrahastosta.  

Ilmastopolku muodostuu hyvistä käytännöistä, joita Mikkelin seudulla on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytäntöjen kasvihuonekaasupäästöt arvioidaan/lasketaan, jotta niitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Ilmastoteot koostetaan verkkoon sekä omille sivuillemme että Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Kestävyysloikka-sivustolle. Osa kohteista saa myös maastoon oman kylttinsä.


Loppuvuodesta 2019 alkanut Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa.

Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon maakuntaliiton valvonnassa. Muita rahoittajia olivat Mikkelin seudun kehityshankerahasto, Suur-Savon sähkö, Etelä-Savon Energia, Metsäsairila Oy ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Hankkeessa oli mukana Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Hankkeen tavoitteena oli:

• Edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa laajapohjaisella yhteistyöllä. 
• Tuottaa ja kokoaa ajantasaista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, nieluista, ilmastotoimista sekä kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista.
• Perustaa ilmastopolun, joka toimii ilmastokasvatuksen välineenä koululaisille ja muille kiinnostuneille kuntalaisille.  
• Kehittää seudun ilmastotyön tilannekuvaa ja tulevaisuusnäkymiä, joiden pohjalta laatii seudun kunnille ilmasto-ohjelmat osaksi seudullista kokonaisuutta. 

Hankkeen päättäneen ilmasto- ja energiaseminaarin aineisto:

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat
Kaukolämmön tuotantomuodot sekä biokaasun käytön tulevaisuus
Ilmastovaikutusten vähentämisen mahdollisuudet jätehuollossa
Kuntien energiatehokkuussopimukset
Maankäytön suunnittelun ilmastonäkökohdat
Puurakentaminen, esimerkkinä Hirvensalmen hirsirakenteinen päiväkoti
Luontomatkailun edistäminen Puumalassa
Ilmastonäkökulman huomioiminen kunnan hankinnoissa
Kuntien ilmastotoimien rahoitusmahdollisuudet ja kuntien ilmastotyön edistäminen Etelä-Savossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Sari Hämäläinen
ilmastokoordinaattori 
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 
puh. 044 794 3275 
sari.a.hamalainen@mikkeli.fi

Kerttu Hakala
ilmastoasiantuntija
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
puh. 044 794 5435
kerttu.hakala@mikkeli.fi