Palvelut

Rakennusoikeustiedustelut

Rakennusoikeustiedustelut, kuten muutkin kysymykset rakennusvalvontaan esitetään Lupapiste.fi –palvelun kautta.

Verkkoasiointi

Lupapiste

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Lupapiste.fi ohjeet

Rakennusoikeus

Rakennusoikeus määrittää sen, miten paljon rakennuspaikalle saa rakentaa. Rakennusoikeus määräytyy asemakaavoitetuilla alueilla asemakaavassa ilmoitetun tontin tehokkuusluvun mukaan esim. e= 0,25, jolloin tontin pinta-alasta rakennusoikeus on 25%. Asemakaavoissa voi olla määräyksiä kuinka paljon saa rakentaa enimmillään yhteen kerrokseen sallitusta rakennusoikeudesta, eli jos ei rakenna kahteen kerrokseen, rakennusoikeus voi jäädä pienemmäksi.

Yleiskaavoissa voi myös olla määräyksiä rakennusoikeuden määrästä. Jos yleiskaavassa ei ole merkintää yleiskaavaan merkityn rakennuspaikan rakennusoikeudesta, määräytyy yleiskaavan rakennusoikeus haja-asutusalueella rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Käytetty rakennusoikeus määräytyy rakennusmääräysten mukaisen kerrosalan mukaan.

Käytettyyn rakennusoikeuteen lasketaan kaikkien rakennusten kerrosala, vaikka ne olisi rakennusjärjestyksen mukaan vapautettu lupamenettelystä. Tämän vuoksi rakennusvalvonta ei voi määrittää jäljellä olevaa rakennusoikeutta, vaan siitä tulee rakennuslupa-asiakirjoissa esittää pätevän suunnittelijan laskelma. Tarvittaessa laskenta tulee suorittaa rakennukset mittaamalla rakennuspaikalla.

Mikäli kiinteistönomistajalla ei ole itsellään olemassa olevien rakennusten rakennuslupa-asiakirjoja, niistä voi tilata rakennusvalvonnan arkistosta kopiot.

Linkki arkistohakulomakkeelle löytyy Mikkelin kaupungin sivulta hakusanalla arkistopalvelut.

Asiakirjan kopioista veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. Taksa löytyy Mikkelin kaupungin sivulta hakusanalla rakennusvalvonnan maksut.

Lisäkysymyksiä voi esittää lupapiste.fi-palvelun kautta neuvontapyyntönä.

Toimintaohjeet

Kaavoittamattomilla alueilla rakennuspaikka voi muodostua poikkeamispäätöksellä tai suunnittelutarveratkaisuilla. Haja-rakennuspaikka voi tapauskohtaisesti muodostua myös rakennuslupapäätöksessä.

Rakennusoikeuskyselyihin rakennustarkastajat vastaavat lupapiste.fi-palvelun kautta. Kaavoittamattomilla rantarakennuspaikoilla ja suunnittelutarvealueilla tiedusteluihin vastaa kaupunkisuunnittelussa kaavoitusinsinööri.

Vaativista ja aikaa vievistä rakennusoikeustiedusteluista voidaan laskuttaa rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Yleiskaavoitus

Rakennusjärjestys

Kaupunkisuunnittelun yhteystiedot

Rakennusvalvonta, aluejaot ja yhteystiedot