Palvelut

EcoSairila (7083)

Osayleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin Häyrylän kylän (415) tiloja 6:10, 2:7, 2:9, 2:10, 4:26, 4:32 sekä yleistä vesialuetta (876:2) sekä Sairilan kylän (419) tiloja 1:2, 1:133, 1:134, 1:142, 1:143, 1:344 sekä maantien ja vesialuetta (876:2).


TAVOITE

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavalla teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiatuotanto-, kierrätys-, työpaikka-, ympäristö- ja virkistystoimintaan sopivia alueita, mahdollistaa maa-ainesten ottamisen ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaavalla päivitetään kaupunginosanimistöä ja muita vastaavia kaavalla osoitettavia rajoja, nimistöä ja arvoja vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja päätöksiä.


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 12.10.2017
  • Kaavaehdotus KV  28.8.2017
  • Kaavaehdotus KH 14.8.2017
  • Nähtävillä 23.3.2017 – 24.4.2017
  • Kaavaehdotus KH 13.3.2017
  • Kaavaehdotus LTK 28.2.2017
  • Osayleiskaavan muutos vireille 7.3.2016

Kaava-aineisto