Palvelut

Ympäristö

Mikkelissä pidetään ympäristö siistinä. Muun muassa tehokas jätehuolto kierrättää ja vähentää jätteiden määrää ja näin vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja, jolloin luonnonvarat säästyvät ja ympäristöongelmia on vähemmän.