Palvelut

Lämmitysmuoto ja lisälämmönlähteet

Lämmitysmuoto ja lisälämmönlähteet

Ennen rakennuslupavaihetta on päätettävä, millä haluaa rakennuksen lämmityksen toteuttaa. Nykyisen energiamääräykset asettavat rajoituksia lämmitysjärjestelmän valinnalle. Asemakaavamääräyksissä voi olla rajoitteita kaukolämmön tai maalämmön asentamiseen. Ammattitaitoinen lvi-suunnittelija auttaa hankkeeseen ryhtyvää tässäkin asiassa. Vaihtoehtoja lämmönlähteiksi on mm.:

Kaukolämpöä jakelee Mikkelin alueelle Etelä-Savon Energia Oy. Lisätietoa kaukolämmöstä saa heidän kauttaan.
ESE

Maalämpö, joka vaatii keruupiirin tai energiakaivon. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä on määräykset maalämpökaivojen- ja keruupiirien sijoittamiseen. Uudisrakentamisessa maalämpöjärjestelmä käsitellään osana rakennuslupaa, muutoin maalämmön rakentaminen vaati erillisen luvan tai ilmoituksen.
Lisätietoa maalämmöstä: Maalämmön/energiakaivon lupaohje  

Sähkölämmitys on mahdollista toteuttaa joko suoralla tai varaavalla sähkölämmityksellä (patterit, lattia-, katto-, tai ikkunalämmityksenä) tai erilaisilla ilma-vesilämpöpumpuilla.

Lisälämmön- ja energianlähteinä voi käyttää myös:

Aurinkopaneelien (aurinkokeräimet) sijoittamiseen löytyy ohjeet Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksestä sivulta 26. Rakennusvaiheessa asennettavat aurinkopaneelit käsitellään rakennusluvan yhteydessä.
Rakennusjärjestys

Takat ja tulisijat eivät energiamääräyksistä johtuen useinkaan riitä ainoaksi lämmönlähteeksi, mutta ne sopivat lisälämmönlähteiksi rakennuksiin. Takkoja ja tulisijoja suunnitellessa tulee ottaa huomioon lattiarakenteen kantavuus sekä tulisijojen suojaetäisyydet. Hormipiirustukset ovat osa rakennusluvassa määrättyjä erityissuunnitelmia ja ne on toimitettava rakennusvalvontaan, ennen hormin asentamista. Erityisen tärkeä on varmistua takan/tulisijan ja hormin palokaasujen lämpötilojen yhteensopivuudesta. Tyyppihyväksynnät esitetään lupapisteen suunnitelmien yhteydessä.